Лист ДФСУ № 20289/6/99-99-19-03-02-15 від 24.09.2015 щодо застосування до платників податку на додану вартість штрафних санкцій за порушення термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної та відображення у додатку 1 до податкової декларації з ПДВ "Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)" дати отримання такого розрахунку ко

Щодо застосування до платників податку на додану вартість штрафних санкцій за порушення термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної та відображення у додатку 1 до податкової декларації з ПДВ «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)» дати отримання такого розрахунку коригування

...

Державна фіскальна служба України розглянула звернення підприємства щодо застосування до платників податку на додану вартість штрафних санкцій за порушення термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі - розрахунок коригування) та відображення у додатку 1 до податкової декларації з ПДВ " Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)" (далі - додаток 1 до декларації) дати отримання такого розрахунку коригування та повідомляє.

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) при здійсненні операцій з постачання товарів/ послуг платник податку - продавець товарів/ послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою.

Якщо після постачання товарів/ послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/ послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/ послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування, складеного в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованого в ЄРПН (пункт 192.1 статті 192 ПКУ).

Розрахунок коригування складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов'язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів/ послуг.

Згідно з пунктом 3 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1246 (далі - Порядок № 1246), розрахунок коригування, складений постачальником (продавцем) товарів (послуг) до податкової накладної, яка видана їх отримувачу (покупцю) - платникові податку, підлягає реєстрації:

постачальником (продавцем), якщо передбачається збільшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь такого постачальника (продавця) або коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суми компенсації;

отримувачем (покупцем), якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь їх постачальника (продавця).

Порушення платниками податку на додану вартість граничних термінів реєстрації розрахунку коригування в ЄРПН, встановлених статтею 201 ПКУ, або за нереєстрацію розрахунку коригування в ЄРПН протягом 180 календарних днів з дати його складання тягнуть за собою накладення штрафу у розмірах, встановлених пунктами 1201.1 та 1202.1 статті 1201 ПКУ.

Штрафні санкції за порушення платниками податку граничних термінів реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування або за нереєстрацію розрахунку коригування в ЄРПН протягом встановленого ПКУ терміну застосовуються контролюючими органами до особи, на яку покладено обов'язок щодо такої реєстрації.

При цьому якщо розрахунок коригування на зменшення суми компенсації вартості товарів/ послуг на користь їх постачальника зареєстровано покупцем в ЄРПН з порушенням встановленого ПКУ терміну, то штрафні санкції відповідно до статті 1201 ПКУ визначаються виходячи з абсолютної величини суми податку, зазначеної в такому розрахунку коригування.

Водночас слід зазначити, що норми пункту 1201.1 статті 1201 ПКУ не застосовуються до платників податку при порушенні термінів реєстрації податкових накладних/ розрахунків коригування в ЄРПН, складених до 1 жовтня 2015 року (пункт 35 підрозділу 2 розділу XX ПКУ).

Щодо відображення платниками податку даних розрахунку коригування у податковій звітності з податку на додану вартість.

Згідно з підпунктом 9 пункту 3 та підпунктом 5 пункту 4 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 р. № 966, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.10.2014 р. за № 1267/26044 (далі - наказ № 966), подання додатка 1 до декларації є обов'язковим при заповненні рядків 8.1 - 8.2.3, 8.4 - 8.4.2, 16.1 - 16.1.6 податкової декларації з ПДВ.

Відповідно до форми додатка 1 до декларації, затвердженої наказом № 966, у разі коригування податкових зобов'язань та/або податкового кредиту згідно зі статттею 192 ПКУ у графі 7 таблиць 1, 2, 3 зазначається дата отримання отримувачем (покупцем) розрахунку коригування.

Враховуючи положення пункту 192.1 статті 192 ПКУ та пункту 3 Порядку № 1246, у разі якщо передбачається збільшення суми компенсації вартості товарів/ послуг на користь постачальника, то у графі 7 таблиць 1, 2 та 3 додатка 1 до декларації зазначається дата отримання покупцем розрахунку коригування, зареєстрованого в ЄРПН.

Пунктом 201.10 статті 201 ПКУ визначено, що підтвердженням продавцю про прийняття його податкової накладної та/або розрахунку коригування до ЄРПН є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня.

З метою отримання податкової накладної /розрахунку коригування, зареєстрованих в ЄРПН, покупець надсилає в електронному вигляді запит до ЄРПН, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію податкової накладної/ розрахунку коригування в ЄРПН та податкову накладну/ розрахунок коригування в електронному вигляді. Такі податкова накладна/ розрахунок коригування вважаються зареєстрованими в ЄРПН та отриманими покупцем.

Таким чином, датою отримання розрахунку коригування покупцем вважається дата реєстрації такого розрахунку в ЄРПН.

У разі якщо в додатку 1 до декларації не заповнено графу 7 "дата отримання отримувачем (покупцем)" таблиць 1, 2 та 3 або заповнено її із помилковими даними, то така податкова звітність з ПДВ вважається заповненою з порушенням Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом № 966.

Згідно з пунктом 50.1 статті 50 ПКУ, у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі - уточнюючий розрахунок) до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Так, для виправлення вказаної помилки, зокрема в уточнюючому додатку 1 до декларації:

повторюється помилковий запис неправильно вказаної дати отримання розрахунку коригування, при цьому вартісні показники зазначаються зі знаком "-" (тобто сторнуються);

вказується правильний запис за операцією з відповідним контрагентом (включаючи вартісні показники);

вказується нульова сума у підсумковому рядку "Усього".

Голова Р. М. Насіров

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 20289/6/99-99-19-03-02-15 від 24.09.2015 щодо застосування до платників податку на додану вартість штрафних санкцій за порушення термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної та відображення у додатку 1 до податкової декларації з ПДВ "Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)" дати отримання такого розрахунку ко

Щодо застосування до платників податку на додану вартість штрафних санкцій за порушення термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної та відображення у додатку 1 до податкової декларації з ПДВ «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)» дати отримання такого розрахунку коригування

Замовити персональну презентацію