Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Вхід
|
Реєстрація

Ru

En

Ua

Лист ДФСУ № 20285/6/99-99-19-03-02-14 від 24.09.2015 щодо зарахування від'ємного значення податку на додану вартість у зменшення суми податкового боргу

Щодо зарахування від'ємного значення податку на додану вартість у зменшення суми податкового боргу

...

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника щодо зарахування від'ємного значення податку на додану вартість у зменшення суми податкового боргу.

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 р. № 966, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.10.2014 р. за № 1267/26044 (далі - Порядок).

Зокрема порядком також визначено механізм зарахування від'ємного значення ПДВ у зменшення суми податкового боргу.

Так, відповідно до підпункту 5.2 пункту 5 розділу V Порядку, якщо в результаті розрахунку значення різниці між сумою податкових зобов'язань і податкового кредиту отримано від'ємне значення, то заповнюється рядок 19.

Якщо наявна сума від'ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду, відображається у рядку 20, то у разі перевищення такого від'ємного значення (рядок 20) над значенням рядка 18, значення рядка 20 зменшується на значення рядка 18 та відображається у рядку 21 (підпункт 5.3 пункту 5 розділу V Порядку).

Сума від'ємного значення поточного звітного (податкового) періоду та від'ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 19 + рядок 21), відображається у рядку 22.

З рядка 22 визначається сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) на момент подання податкової декларації. Визначена сума вказується у рядку 22.1 та зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 24) (підпункт 5.4 пункту 5 розділу V Порядку).

Сума від'ємного значення, що не перевищує суми, обчисленої відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 ПКУ на момент подання податкової декларації (рядок 22 - рядок 22.1), зазначається у рядку 23 та зараховується у зменшення суми податкового боргу, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до ПКУ), в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 ПКУ на момент подання податкової декларації (відображається у рядку 23.1) (підпункти 5.5 та 5.6 пункту 5 розділу V Порядку).

Сума, обчислена відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 ПКУ на момент подання податкової декларації за вирахуванням від'ємного значення поточного звітного (податкового) періоду, зарахованого у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість, підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку або зарахуванню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Залишок від'ємного значення після вирахування суми податкового боргу та суми бюджетного відшкодування (рядок 23 - рядок 23.1 - рядок 23.2) відображається у рядку 23.3.

Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 22.1 + рядок 23.3), відображається у рядку 24 та переноситься до рядка 20.1 наступного звітного (податкового) періоду.

Голова Р. М. Насіров

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 20285/6/99-99-19-03-02-14 від 24.09.2015 щодо зарахування від'ємного значення податку на додану вартість у зменшення суми податкового боргу

Щодо зарахування від'ємного значення податку на додану вартість у зменшення суми податкового боргу