Лист Державної податкової служби України № 1942/6/15-1215 від 31.01.2012 щодо врахування у складі витрат деяких орендних витрат та щодо обкладення ПДВ разових винагород

Щодо врахування у складі витрат деяких орендних витрат та щодо обкладення ПДВ разових винагород

...

( Витяг)

2. Щодо врахування у складі витрат деяких витрат при оренді основних засобів

Відповідно до п. 138.4 ст. 138 Кодексу витрати, що формують собівартість реалізованих товарів , виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду , в якому визнано доходи від реалізації таких товарів , виконаних робіт, наданих послуг.

Собівартість виготовлених та реалізованих товарів , виконаних робіт, наданих послуг складається з витрат, прямо пов'язаних з виробництвом таких товарів , виконанням робіт, наданням послуг ( п. 138.8 ст. 138 Кодексу).

Згідно з п. 153.7 ст. 153 Кодексу передача майна в оперативний лізинг ( оренду) не змінює податкових зобов'язань орендодавця та орендаря. При цьому орендодавець збільшує суму доходів , а орендар збільшує суму витрат на суму нарахованого лізингового платежу за наслідками податкового періоду , в якому здійснюється таке нарахування.

Відповідно до п. 146.1 ст. 146 Кодексу облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним об'єктом, що входить до складу окремої групи основних засобів , у тому числі вартість ремонту та поліпшення об'єктів основних засобів , отриманих безоплатно або наданих в оперативний лізинг ( оренду) або отриманих в концесію чи створених ( збудованих) концесіонером відповідно до Закону України " Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності " , як окремий об'єкт амортизації.

Таким чином, суми амортизації основних засобів , наданих в оперативну оренду , включаються до складу витрат платника податку - орендодавця.

У разі якщо договором оренди між орендодавцем і орендарем або додатковою угодою на надання послуг передбачено, що платник податку - орендодавець повинен забезпечити ремонт, обслуговування та переміщення таких основних засобів , то сума витрат, пов'язаних з ремонтом, обслуговуванням та переміщенням основних засобів , які надані в оперативну оренду , враховується у складі витрат платника податку.

3. Який порядок оподаткування податком на додану вартість разових винагород, які надаються материнською компанією в разі досягнення певного обсягу продажу?

Відповідно до пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Кодексу сума коштів , передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів, має характер безповоротної фінансової допомоги.

Разом з тим операції з надання безповоротної фінансової допомоги не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість відповідно до ст. 185 Кодексу.

Заступник Голови А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 1942/6/15-1215 від 31.01.2012 щодо врахування у складі витрат деяких орендних витрат та щодо обкладення ПДВ разових винагород

Щодо врахування у складі витрат деяких орендних витрат та щодо обкладення ПДВ разових винагород

Замовити персональну презентацію