Лист Державної податкової служби України № 1870/А/22-2314 від 29.03.2013 щодо роз'яснення норм чинного законодавства

Щодо роз'яснення норм чинного законодавства

...

Державна податкова служба України розглянула запит щодо роз'яснення норм чинного законодавства з піднятих у запиті питань і повідомляє таке.

Щодо включення у п'ятиденний термін, визначений п. 44.7 ст. 44 та п. 86.7 ст. 86 Податкового кодексу України, дня вручення акта (довідки) перевірки

Згідно з п. 86.7 ст. 86 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) у разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право подати свої заперечення до органу державної податкової служби за основним місцем обліку такого платника податків протягом п'яти робочих днів з дня отримання акта (довідки). Такі заперечення розглядаються органом державної податкової служби протягом п'яти робочих днів, наступних за днем їх отримання (днем завершення перевірки, проведеної у зв'язку з необхідністю з'ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у зауваженнях), і платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному у ст. 58 Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.

Відповідно до п. 44.7 ст. 44 Кодексу платник податків протягом п'яти робочих днів з дня отримання акта перевірки має право представити до контролюючого органу, який призначив перевірку, документи, визначені в акті перевірки як відсутні.

Тобто нормами Кодексу чітко визначено початок відліку часу для перебігу відповідного строку.

Таким чином, з урахуванням норм Кодексу протягом 5-денного терміну, визначеного п. 44.7 ст. 44 та п. 86.7 ст. 86 Кодексу, починається з дня отримання акта, включаючи такий день.

Щодо того, чи є виставка "рекламним заходом" і яким визначенням терміна "виставка" слід керуватися при застосуванні податкових норм

Початок рекламної діяльності в Україні, порядок регулювання відносин, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами, встановлено Законом України від 03 липня 1996 року № 270/96-ВР "Про рекламу" (далі - Закон № 270/96-ВР).

Згідно зі ст. 1 Закону № 270/96:

реклама - це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару;

заходи рекламного характеру - заходи з розповсюдження реклами, які передбачають безоплатне розповсюдження зразків товарів та/або їх обмін споживачам однієї кількості чи одного виду товарів на інший;

спеціальні виставкові заходи - заходи, які здійснюються з метою просування відповідного товару на ринок, проводяться організовано у певному приміщенні або на огородженому майданчику (у тому числі в місцях реалізації товару) у визначені строки, розраховані на зацікавлених та/або професійних відвідувачів, організатор яких обмежив відвідування заходу тими особами, яким відповідно до законодавства дозволяється продавати товар, що демонструється.

Виходячи із суті зазначених вище термінів виставка є одним з рекламних заходів.

Щодо обов'язку платника податків в ході проведення перевірки представляти калькуляцію собівартості продукції

Фактична перевірка здійснюється органом державної податкової служби щодо дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) (пп. 75.1.3 п. 75.1 ст. 75 Кодексу).

Пунктом 85.2 ст. 85 Кодексу визначено, що платник податків зобов'язаний подати посадовим (службовим) особам органів державної податкової служби у повному обсязі всі документи, що відносяться або пов'язані з предметом перевірки. Такий обов'язок виникає у платника податків після початку перевірки.

Таким чином, на запит працівників органу ДПС, які проводять відповідну перевірку, платник податку зобов'язаний після її початку подати відповідні документи, що підтверджують правильність декларування показників декларації та звітів, в тому числі калькуляцію собівартості продукції, яка використовується при веденні бухгалтерського і податкового обліку і пов'язана з нарахуванням і сплатою податків і зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, і стосується чи пов'язана з предметом перевірки.

Заступник Голови А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 1870/А/22-2314 від 29.03.2013 щодо роз'яснення норм чинного законодавства

Щодо роз'яснення норм чинного законодавства

Замовити персональну презентацію