Лист ДФСУ № 18681/6/99-99-1903-02-15 від 01.09.2015 щодо формування податкового кредиту при отриманні у користування об’єкта сервітуту (відмінного від земельної ділянки)

Щодо формування податкового кредиту при отриманні у користування об’єкта сервітуту (відмінного від земельної ділянки)

...

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо формування податкового кредиту при отриманні у користування об'єкта сервітуту ( відмінного від земельної ділянки ) та повідомляє.

Сервітут відповідно до Цивільного кодексу України ( далі - ЦКУ) - це право користування чужим майном ( стаття 401 ЦКУ).

Сервітут визначає обсяг прав щодо користування особою чужим майном.

Особа, яка користується сервітутом, зобов'язана вносити плату за користування майном , якщо інше не встановлено договором, законом, заповітом або рішенням суду.

Сервітут не позбавляє власника майна , щодо якого він встановлений, права володіння, користування та розпоряджання цим майном.

Таким чином, при укладенні договору сервітуту нерухомого майна ( відмінного від земельної ділянки ) власник нерухомого майна передає іншій особі певні права щодо користування таким майном.

Статтею 185 Податкового кодексу України ( далі - Кодекс) визначено, що об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції з постачання товарів / послуг , місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу.

Постачанням послуг відповідно до підпункту 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 Кодексу є будь-яка операція, що не є постачанням товарів , чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності , а також надання послуг , що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Враховуючи викладене, надання права користування нерухомим майном ( відмінним від земельної ділянки ) згідно з договором сервітуту є операцією з постачання послуг ( послуга, що споживається її отримувачем в процесі провадження певної діяльності) і оподатковується ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків.

Щодо права на включення до складу податкового кредиту сум ПДВ за податковими накладними , складеними у 2013 - 2015 роках, в т. ч. складеними у 2015 році, які своєчасно зареєстровані в ЄРПН , але не включені до податкового кредиту протягом 180-денного терміну, повідомляємо, що відповіді на порушені питання надано листами ДФС від 17.02.2015 р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17 та від 07.08.2015 р. № 29163/7/99-99-19-03-02-17, які надіслано на адреси головних управлінь ДФС в областях, м. Києві, Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників для проведення роз'яснювальної роботи серед платників податків та розміщено на офіційному веб-сайті ДФС у розділі " Електронне адміністрування ПДВ" для ознайомлення платників податків ( копії додаються).

Вказані листи ДФС підприємство може використовувати у своїй діяльності.

Щодо податку на прибуток підприємств повідомляємо, що відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Кодексу об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування ( збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування ( прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень ( стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності , на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ Кодексу.

Коригування фінансового результату до оподаткування на вартість послуг за користування об'єктом сервітуту ( причалами порту) розділом ІІІ Кодексу не передбачено.

Водночас зазначаємо, що регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення ( стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності ( пункт 2 статті 6 Закону України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").

Отже, з питання правильності відображення у бухгалтерському обліку у 2015 році суми коштів , сплачених за користування об'єктом сервітуту ( причалами порту), доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.

Голова Р. М. Насіров

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 18681/6/99-99-1903-02-15 від 01.09.2015 щодо формування податкового кредиту при отриманні у користування об’єкта сервітуту (відмінного від земельної ділянки)

Щодо формування податкового кредиту при отриманні у користування об’єкта сервітуту (відмінного від земельної ділянки)

Замовити персональну презентацію