Лист ДФСУ № 1848/6/99-99-22-07-03-15 від 31.01.2015 щодо забезпечення сплати акцизного збору з роздрiбного продажу

Щодо забезпечення сплати акцизного збору з роздрiбного продажу

...

У зв'язку iз внесенням з 1 сiчня 2015 року змiн до низки законодавчих актiв з питань оподаткування Державна фiскальна служба України повiдомляє.

Листом ДФС України вiд 20.01.2015 р. № 1519/7/99-99-19-03-03-17 надано роз'яснення щодо забезпечення сплати акцизного збору з роздрiбного продажу та зобов'язано головнi управлiння ДФС в областях, мiстi Києвi та Мiжрегiональне головне управлiння ДФС - Центральний офiс з обслуговування великих платникiв довести його змiст до платникiв акцизного податку та голiв обласних та Київської мiської держадмiнiстрацiї, сiльських, селищних, мiських рад (копiя додається).

З метою забезпечення правильностi вiдображення у розрахункових документах реєстраторiв розрахункових операцiй (далi - РРО) акцизного податку з роздрiбного продажу пiдакцизних товарiв ДФС України зобов'язує врахувати в роботi таке.

Коректний розрахунковий документ вiдповiдно до вимог:

пiдпункту 215.3.10 пункту 215.3 статтi 215 Податкового кодексу України;

пункту 2 статтi 3 Закону України вiд 06 липня 1995 року № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг";

Вимог щодо реалiзацiї фiскальних функцiй реєстраторами розрахункових операцiй для рiзних сфер застосування, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 лютого 2002 року № 199;

Порядку обчислення i накопичення реєстраторами розрахункових операцiй сум податку на додану вартiсть, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2010 року № 1224;

Положення про форму та змiст розрахункових документiв, затвердженого наказом Державної податкової адмiнiстрацiї України вiд 01 грудня 2000 року № 614, повинен включати такi рядки:

ТОВАР

126,00 А

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

СУМА

126

ПДВ А = 20 %

Акцизний податок 5 %

6

А = 6 %

У зв'язку з тим, що у частини РРО, внесених до Державного реєстру РРО до 1 сiчня 2015 року, не передбачено механiзм розрахунку акцизного податку з роздрiбного продажу пiдакцизних товарiв, у таких РРО дозволяється використовувати для облiку акцизного податку з роздрiбного продажу пiдакцизних товарiв алгоритм, який забезпечує нарахування суми 5 відс. збору, розробленого виробником (постачальником) даних моделей РРО.

1. Для РРО, у яких реалiзовано механiзм розрахунку додаткового збору, цей механiзм може бути використаний для облiку акцизного податку з роздрiбної торгiвлi пiдакцизними товарами. Якщо пiдiбрати вiдповiдне значення при програмуваннi додаткового збору - реєстратор розрахункових операцiй буде коректно виконувати облiк акцизного податку. Наприклад, якщо цiна товару без ПДВ становить 100 грн., ПДВ - 20 грн., а акцизний податок за ставкою 5 відс. - 6 грн., то фактична роздрiбна цiна цього товару складає 126 гривень.

ТОВАР

126,00 А

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

СУМА

126

ПДВ А = 20 %

Акцизний податок 5 %

6

А = 6 %

Для того, щоб у сумi акцизного податку в розмiрi 5 відс. коректно враховувався податок на додану вартiсть, допускається і необхiдно встановити значення акцизного податку 6 вiдсоткiв.

У тих випадках, коли значення акцизного податку з роздрiбної продажi пiдакцизних товарiв відрізнятиметься вiд 5 відс., вiдповiдне значення додаткового збору може буде розраховане по формулi:

ДЗ = (100 + ПДВ) * АКЦИЗ / 100,

де ДЗ - значення додаткового збору у вiдсотках, яке необхiдно запрограмувати;

ПДВ - значення податку на додану вартiсть у вiдсотках;

АКЦИЗ - значення акцизного податку з роздрiбної продажi пiдакцизних товарiв у вiдсотках.

2. Для РРО, в яких реалiзовано механiзм розрахунку додаткового збору за допомогою окремої податкової групи, допускається використовувати таку форму чека:

ТОВАР

126,00

А

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

СУМА

126

ПДВ * А 20.00 %

20

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК х Б

5,00%

6

3. Для РРО, в яких не реалiзовано механiзм розрахунку додаткового збору, дозволяється для облiку акцизного податку з роздрiбної продажi пiдакцизних товарiв використовувати окремий вiртуальний товар, який повинен мати назву "доп. акциз 5 відс.", вiдноситься до податкової групи, яка не є об'єктом оподаткування, а цiна такого товару повинна дорiвнювати 5 відс. вiд вартостi реального пiдакцизного товару. Цей вiртуальний товар не повинен враховуватись при веденнi облiку товарних запасiв на складах та/або за мiсцем реалiзацiї.

Такий чек повинен мати таку форму:

ТОВАР

120,00

А

ДОП. АКЦИЗ

5 %

6,00 Д

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

СУМА

126

ПДВ

А = 20.00 % 20

БЕЗ ПДВ

Д

(*)

Примiтка: Рядок, позначений (*), може бути вiдсутнiм у чеку.

4. Для суб'єктiв господарювання, якi не є платниками ПДВ, при використаннi РРО, в яких не реалiзовано механiзм розрахунку додаткового збору, для облiку акцизного податку з роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв може використовуватись така форма чека:

ТОВАР

120,00 Д

ДОП. АКЦИЗ

6,00 Д

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

СУМА

126

БЕЗ ПДВ

Д

(*)

Примiтка: Рядок, позначений (*), може бути вiдсутнiм у чеку.

Голова І. О. Бiлоус

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 1848/6/99-99-22-07-03-15 від 31.01.2015 щодо забезпечення сплати акцизного збору з роздрiбного продажу

Щодо забезпечення сплати акцизного збору з роздрiбного продажу

Замовити персональну презентацію