Лист Міністерства доходів і зборів України № 17676/6/99-99-19-04-02-15 від 17.12.2013 щодо обкладення ПДВ операцій з постачання документів про освіту

Щодо обкладення ПДВ операцій з постачання документів про освіту

...

Міністерство доходів і зборів України розглянуло звернення Індустріального технікуму Державного вищого навчального закладу щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання документів про освіту державного зразка та повідомляє.

Фінансово-господарська діяльність у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах здійснюється відповідно до Законів України від 23.05.91 р. № 1060-XII "Про освіту" (далі - Закон № 1060-XII), від 13.05.99 р. № 651-XIV "Про загальну середню освіту", від 10.02.98 р. № 103/98-ВР "Про професійно-технічну освіту", від 17.01.2002 р. № 2984-III "Про вищу освіту" (далі - Закон № 2984-III) та інших нормативно-правових актів.

Відповідно до статті 27 Закону № 1060-XII випускнику державного або іншого акредитованого (атестованого) закладу освіти видається відповідний документ про освіту встановленого зразка. Зразки документів про освіту затверджуються постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.97 р. № 1260 "Про документи про освіту та вчені звання".

Освітня діяльність відповідно до статті 1 Закону № 2984-III визначена як діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття вищої освіти, з видачею відповідного документа.

Частиною 1 статті 9 Закону № 2984-III встановлюються види документів, які засвідчують здобуття особою вищої освіти та кваліфікації за певними освітньо-кваліфікаційними рівнями:

• диплом молодшого спеціаліста;

• диплом бакалавра;

• диплом спеціаліста; диплом магістра.

В пункті 3.12.3.5 Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти від 02.06.93 р. № 161, студенту, який захистив дипломний проект (роботу), склав державні іспити відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки, рішенням державної комісії присвоюється відповідний освітній рівень (кваліфікація), видається державний документ про освіту (кваліфікацію).

Таким чином, документ про освіту (кваліфікацію) є підтвердженням здобуття вищої освіти, а його видача є складовою послуг з освітньої діяльності.

Відповідно до підпункту "ґ" підпункту 197.1.2 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з усіх видів освітньої діяльності, які постачаються вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти.

Враховуючи зазначене, оплата студентами вартості документів про освіту є частиною оплати вартості освітніх послуг та не включається навчальним закладом до бази оподаткування податком на додану вартість, оскільки операції з надання таких послуг звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

Водночас слід зазначити, що відповідно до пункту 198.4 статті 198 Кодексу якщо платник податку придбає (виготовляє) товари/ послуги та необоротні активи, які призначаються для їх використання в операціях, які звільнені від оподаткування, то суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не відносяться до податкового кредиту зазначеного платника.

Заступник Міністра   А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Міністерства доходів і зборів України № 17676/6/99-99-19-04-02-15 від 17.12.2013 щодо обкладення ПДВ операцій з постачання документів про освіту

Щодо обкладення ПДВ операцій з постачання документів про освіту

Замовити персональну презентацію