Лист Державної податкової адміністрації України № 17571/7/16-1517-15 від 25.06.2011 щодо оподаткування ПДВ операцій з надання в бербоут-чартер суден для використання перевезень вантажів за межами митної території України

Щодо оподаткування ПДВ операцій з надання в бербоут-чартер суден для використання перевезень вантажів за межами митної території України

...

Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з надання в бербоут-чартер суден для використання перевезень вантажів за межами митної території України та аналогічний запит і повідомляє.

Згідно пункту 185.1 "б" статті 185 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі - Кодекс) об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу.

Відповідно до підпункту 14.1.97 пункту 14.1 статті 14 Кодексу визначено, що лізингова (орендна) операція - господарська операція (крім операцій з фрахтування (чартеру) морських суден та інших транспортних засобівфізичної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання основних фондів у користування іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) за плату та на визначений строк.

Підпунктом 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 Кодексу визначено, що постачання послуг - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Відповідно до статті 912 Цивільного кодексу України за договором чартеру (фрахтування) одна сторона (фрахтівник) зобов'язується надати другій стороні (фрахтувальникові) за плату всю або частину місткості в одному чи кількох транспортних засобах на один або кілька рейсів для перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти або з іншою метою, якщо це не суперечить закону та іншим нормативно-правовим актам.

Порядок укладення договору чартеру (фрахтування), а також форма цього договору встановлюються транспортними кодексами (статутами).

Статтею 203 Кодексу торговельного мореплавства України від 23.05.95 р. № 176/95-ВР визначено, що за договором чартеру (фрахтування) судна на певний час судновласник зобов'язується за обумовлену плату (фрахт) надати судно фрахтувальнику для перевезення пасажирів, вантажів та для інших цілей торговельного мореплавства на певний час. Надане фрахтувальнику судно може бути укомплектоване екіпажем (тайм-чартер) або не споряджене і не укомплектоване екіпажем (бербоут-чартер).

При цьому договір передачі фрахтувальнику судна, не укомплектованого екіпажем, статтею 215 Кодексу торговельного мореплавства України кваліфікується як договір лізингу судна.

Зазначене підтверджується також і Науково-практичним коментарем до статті 912 Цивільного кодексу України, в якому, зокрема, вказано, що договори фрахтування судна на певний час (тайм-чартер) (статті 203 - 213 Кодексу торговельного мореплавства України) і договори лізингу судна (бербоут-чартер) (статті 215 - 221 Кодексу торговельного мореплавства України) є різновидом договору оренди транспортних засобів.

Таким чином, операції з надання в бербоут-чартер суден, в тому числі і для використання за межами митної території України, слід розглядати як операції з надання послуг, місце постачання яких знаходиться на території України, оскільки відповідно до пункту 186.4 статті 186 Кодексу місцем постачання послуг є місце реєстрації постачальника, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 цієї статті, а згідно з пунктом 186.3 статті 186 Кодексу місцем постачання зазначених у цьому пункті послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його проживання. До таких послуг належить надання в оренду (лізинг) рухомого майна, крім транспортних засобів та банківських сейфів (підпункт "ґ" пункту 186.3 статті 186 Кодексу).

Поряд з цим відповідно до підпункту 196.1.11 пункту 196.1 статті 196 Кодексу не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість операції з надання послуг з агентування і фрахтування морського торговельного флоту судновими агентами на користь нерезидентів, які надають послуги з міжнародних перевезень пасажирів, їхнього багажу, вантажів чи міжнародних відправлень.

Перший заступник Голови комісії з проведення
реорганізації ДПА України, заступник Голови ДПС України О. Клименко

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової адміністрації України № 17571/7/16-1517-15 від 25.06.2011 щодо оподаткування ПДВ операцій з надання в бербоут-чартер суден для використання перевезень вантажів за межами митної території України

Щодо оподаткування ПДВ операцій з надання в бербоут-чартер суден для використання перевезень вантажів за межами митної території України

Замовити персональну презентацію