Лист Державної податкової служби України № 1756/0/61-12/22-3315 від 11.09.2012 щодо деяких питань електронного декларування імпортних вантажів

Щодо деяких питань електронного декларування імпортних вантажів

...

ДПСУ розглянула лист ТОВ щодо деяких питань електронного декларування імпортних вантажів та повідомляє.

Згідно з п. 3 ст. 257 Митного кодексу України митна декларація та інші документи, подання яких митним органам передбачено цим Кодексом, оформлені на паперовому носії та у вигляді електронних документів, мають однакову юридичну силу.

Відповідно до абзацу другого п. 16 Положення про митні декларації, затвердженого постановою КМУ від 21.05.2012 р. № 450 "Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій" , електронна митна декларація вважається оформленою за наявності внесеної до неї посадовою особою митного органу, яка завершила митне оформлення, за допомогою автоматизованої системи митного оформлення відмітки про завершення митного оформлення та засвідчення такої декларації електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення. Оформлена електронна митна декларація засвідчується електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення, та надсилається декларанту або уповноваженій ним особі.

Підставою для зняття імпортної операції з валютного контролю є ВМД, що передбачено п. 3.3 Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої постановою Правління НБУ від 24.03.99 р. № 136.

При цьому п. 4 розділу VI Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, які декларуються з поданням ВМД та документів контролю за переміщенням товарів (попереднього повідомлення та попередньої митної декларації) в електронному вигляді, затвердженого наказом ДМСУ від 26.09.2007 р. № 800, передбачено, що у разі надходження до митних органів обґрунтованих звернень декларантів митні органи роздруковують екранні форми ЕВМД, а також ЕД на паперовий носій (аркуш формату А4), які завіряються печаткою митного органу з учиненням запису "Електронне декларування".

Стосовно цього питання НБУ висловив свою позицію у листі від 23.11.2011 р. № 28-311/5079-14132.

Крім того, Законом України від 07.06.2012 р. № 4915-VI "Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм" внесено зміни до п. 200.8 ст. 200 Податкового кодексу України, згідно з якими, на відміну від раніше чинних норм, коли митна декларація подавалася лише в паперовому вигляді, у разі якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України, здійснювалося з використанням електронної митної декларації, така електронна митна декларація надається органом державної митної служби органу ДПС у порядку, затвердженому КМУ, в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису відповідно до закону.

Враховуючи зазначене, розроблено проект наказу МФУ щодо внесення змін до форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, яким, зокрема, буде врегульовано питання, передбачене новою редакцією п. 200.8 ст. 200 Податкового кодексу України.

Перший заступник Голови -
начальник податкової міліції
А. Головач

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 1756/0/61-12/22-3315 від 11.09.2012 щодо деяких питань електронного декларування імпортних вантажів

Щодо деяких питань електронного декларування імпортних вантажів

Замовити персональну презентацію