Лист Міністерства доходів і зборів України № 17542/6/99-99-18-03-01-15 від 16.12.2013 щодо надання інформації про фізичну особу

Щодо надання інформації про фізичну особу

...

Міністерство доходів і зборів України розглянуло запит щодо надання інформації про фізичну особу та повідомляє.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 32 Основного закону встановлено, що не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Згідно зі статтею 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон) до публічної інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна та службова інформація.

Відповідно до частини першої статті 16 Закону України "Про інформацію" податкова інформація - сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб'єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому Податковим кодексом України (далі - Кодекс).

Згідно з підпунктом 17.1.9 пункту 17.1 статті 17 Кодексу платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов'язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.

Крім того, підпунктом 21.1.6 пункту 21.1 статті 21 Кодексу передбачено, що посадові особи контролюючих органів зобов'язані не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи.

Інформація, що збирається, використовується та формується контролюючими органами у зв'язку з обліком платників податків, вноситься до інформаційних баз даних і використовується з урахуванням обмежень, передбачених для податкової інформації з обмеженим доступом відповідно до підпункту 63.12 статті 63 Кодексу.

Також відповідно до пункту 3 частини третьої статті 10 Закону розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов'язані вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб.

Отже, надання інформації є можливим за умови дотримання порядку, встановленого чинним законодавством України.

Крім того, повідомляємо, що з метою забезпечення органів державної влади, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб створено Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - ЄДР), до якого вносяться відомості про фізичних осіб.

Порядок отримання та надання відомостей з ЄДР затверджено наказом Міністерства юстиції України від 14.12.2012 р. № 1846/5, який затверджено Міністерством юстиції України 18.12.2012 р. за № 2105/22417.

Заступник Міністра   А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Міністерства доходів і зборів України № 17542/6/99-99-18-03-01-15 від 16.12.2013 щодо надання інформації про фізичну особу

Щодо надання інформації про фізичну особу

Замовити персональну презентацію