Лист Державної податкової адміністрації України № 17212/7/16-1417 від 21.06.2011 щодо термінів подання реєстраційної заяви платника ПДВ при обов'язковій реєстрації особи як платника ПДВ

Щодо термінів подання реєстраційної заяви платника ПДВ при обов'язковій реєстрації особи як платника ПДВ

...

Державна податкова адміністрація України за результатами проведеного засідання Узгоджувальної робочої групи Українського союзу промисловців і підприємців, Об'єднання організацій роботодавців України з проблемних питань, пов'язаних із адмініструванням податку на додану вартість, надає методичні рекомендації щодо термінів подання особою реєстраційної заяви платника податку на додану вартість за формою № 1-ПДВ (далі - Заява) при обов'язковій реєстрації її як платника податку на додану вартість для врахування під час проведення такої процедури, а також підготовки податкових консультацій платникам податків.

Порядок реєстрації особи як платника податку на додану вартість регулюється статтями 180 - 183 розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 22.12.2010 р.№ 978 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.12.2010 р. за № 1400/18695.

Відповідно до пункту 181.1 статті 181 розділу V Кодексу під обов'язкову реєстрацію як платника податку на додану вартість підпадає особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/ послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 тис. грн. (без урахування податку на додану вартість).

Для здійснення такої реєстрації особа не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто зазначеного вище обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/ послуг, повинна подати до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) Заяву (пункти 183.1 та 183.2 статті 183 розділу V Кодексу).

Таким чином, положення Кодексу не обмежують право особи подати Заяву одразу після досягнення обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/ послуг, визначеного у статті 181 розділу V Кодексу.

Зважаючи на викладене, Державна податкова адміністрація України наголошує на наявність можливості прийняття від особи, у якої обсяг оподатковуваних операцій з постачання товарів/ послуг перевищив 300 тис. грн., Заяви одразу після перевищення такого обсягу та при підтвердженні його відповідними документами.

Одночасно з цим, зобов'язує довести зазначені методичні рекомендації до відома підпорядкованих органів державної податкової служби і платників податків та забезпечити їх врахування при проведенні процедури реєстрації особи як платника податку на додану вартість, а також при наданні податкових консультацій платникам податків.

Заступник Голови комісії з проведення реорганізації
ДПА України, заступник Голови О.В. Матвєєв

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової адміністрації України № 17212/7/16-1417 від 21.06.2011 щодо термінів подання реєстраційної заяви платника ПДВ при обов'язковій реєстрації особи як платника ПДВ

Щодо термінів подання реєстраційної заяви платника ПДВ при обов'язковій реєстрації особи як платника ПДВ

Замовити персональну презентацію