Лист Міністерства доходів і зборів України № 17170/6/99-99-18-02-03-15 від 09.12.2013 щодо реєстрації книг обліку розрахункових операцій

Щодо реєстрації книг обліку розрахункових операцій

...

Міністерство доходів і зборів України розглянуло звернення щодо реєстрації книг обліку розрахункових операцій (далі - книги ОРО) і в межах компетенції повідомляє наступне.

Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон) визначаються правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов'язані у випадках, визначених цим законом, проводити розрахунки з використанням книги ОРО та розрахункової книжки з додержанням встановленого порядку їх ведення.

Відповідно до статті 8 Закону порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг ОРО встановлюється органом доходів і зборів.

Міністерством доходів і зборів України видано наказ від 28.08.2013 р. № 417 "Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій" , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.09.2013 р. за № 1616/24148, яким затверджено Порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (далі - Порядок № 417).

Порядок № 417 визначає форми розрахункових книжок та книг ОРО на РРО та окрему господарську одиницю.

Суб'єкти господарювання, які в даний час використовують для обліку розрахункових операцій належним чином зареєстровані розрахункові книжки та книги ОРО, продовжують їх ведення до закінчення таких книг.

При цьому на сьогоднішній день багато суб'єктів господарювання заздалегідь придбали книги ОРО та розрахункові книжки (далі - книги), форма яких встановлена попереднім нормативно-правовим актом, який визначав порядок реєстрації та ведення книг ОРО, розрахункових книжок, а саме: Порядком реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 01 грудня 2000 року № 614, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 лютого 2001 року № 105/5296 (далі - Порядок № 614).

У зв'язку з цим, а також враховуючи відсутність на сьогоднішній день у продажу книг нової форми, органи доходів і зборів приймають до реєстрації книги, форма яких затверджена Порядком № 614.

При реєстрації книг, форма яких затверджена Порядком № 614, їх ведення здійснюється суб'єктами господарювання відповідно до форми такої книги.

При цьому перед реєстрацією книги суб'єкт господарювання забезпечує внесення на титульну сторінку:

книги ОРО на РРО - інформації про назву та адресу господарської одиниці і моделі та заводський номер зовнішнього модему РРО (за його наявності);

книги ОРО на господарську одиницю - інформації про місцезнаходження (місце проживання) суб'кта господарювання;

розрахункової книжки - інформації про назву та адресу господарської одиниці і дату реєстрації.

Такі доповнення на титульній сторінці книги засвідчуються підписом посадової особи та печаткою відповідального підрозділу органу доходів і зборів.

Директор Департаменту розвитку IT,
електронних сервісів та обліку платників О. Теньков

close icon
Структура документа
Лист Міністерства доходів і зборів України № 17170/6/99-99-18-02-03-15 від 09.12.2013 щодо реєстрації книг обліку розрахункових операцій

Щодо реєстрації книг обліку розрахункових операцій

Замовити персональну презентацію