Лист Державної податкової служби України № 1646/5/20-3116 від 20.10.2011 щодо нарахування пені у разі самостійного виявлення платником податків заниження суми податкового зобов'язання

Щодо нарахування пені у разі самостійного виявлення платником податків заниження суми податкового зобов'язання

...

Державна податкова служба України відповідно Депутатському зверненню розглянула лист щодо нарахування пені у разі самостійного виявлення платником податків заниження суми податкового зобов'язання і повідомляє.

Відповідно до пункту 50.1 статті 50 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі - Кодекс), у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнений розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на момент подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені.

Платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний, за винятком випадків, установлених пунктом 50.2 цієї статті:

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, в якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п'яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з цього податку.

Згідно з підпунктом 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 Кодексу пеня нараховується на день настання строку погашення податкового зобов'язання, нарахованого платником податків у разі виявлення його заниження на суму такого заниження та за весь період заниження (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження) .

Відповідно до абзацу другого пункту 129.4 статті 129 Кодексу пеня, визначена підпунктом 129.1.2 пункту 129.1 цієї статті, нараховується із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день заніженія. С урахуванням підпункту 129.3.1 пункту 129.3 статті 129 нарахування пені припиняється у день зарахування коштів на відповідний рахунок Державного казначейства України та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов'язань.

Інструкція про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби (далі - Інструкція), затверджена наказом ДПА України від 17.12.2010 р. № 953 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27.12.2010 р. за № 1350/18645, розроблена на виконання статей 129, 130, 131 Кодексу. У додатку 2 до Інструкції наведено приклад нарахування пені у разі виявлення заниження податкового зобов'язання, який є загальним для випадків виявлення такого заниження як контролюючим органом, так і платником податків.

З урахуванням зазначеного при самостійному виявленні платником податків заниження суми податкового зобов'язання пеня нараховується на суму заниження та за весь період заниження із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день заниження.

Голова В. Захарченко

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 1646/5/20-3116 від 20.10.2011 щодо нарахування пені у разі самостійного виявлення платником податків заниження суми податкового зобов'язання

Щодо нарахування пені у разі самостійного виявлення платником податків заниження суми податкового зобов'язання

Замовити персональну презентацію