Лист Міністерства доходів і зборів № 16051/7/99-99-18-02-01-17 від 07.07.2014 про зміни у порядку проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців

Про зміни у порядку проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців

...

ГУ Міндоходів в областях та місті Києві

Міністерство доходів і зборів України інформує, що 08.07.2014 р. набув чинності Закон України від 13 травня 2014 року № 1258-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за заявницьким принципом" (далі - Закон № 1258).

Основні зміни, внесені Законом № 1258, полягають у такому:

державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця проводиться державним реєстратором не пізніше наступного робочого дня з дати отримання від фізичної особи - підприємця реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності або судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем без довідок органу доходів і зборів про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів та про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

виключено статтю 491 "Порядок проведення державним реєстратором спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця";

державний реєстратор зобов'язаний не пізніше місяця з дня набрання чинності Законом № 1258 заповнити реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем за її рішенням та внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, яка до 08.07.2014 р. надала заяву про припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, але не надала реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням.

Органи доходів і зборів проводять процедури зняття з обліку платників податківфізичних осіб - підприємців відповідно до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 09.12.2011 р. № 1588 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22.04.2014 р. № 462), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.05.2014 р. за № 503/25280 (далі - Порядок обліку), та з урахуванням зазначеного далі.

Зняття з обліку фізичних осіб - підприємців в органах доходів і зборів здійснюється на підставі надходження від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

За результатами опрацювання відомостей державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця та аналізу карток особових рахунків платників податків до Реєстру самозайнятих осіб вноситься інформація про дату та номер запису про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця та встановлюється обліковий стан "припинено, але не знято з обліку (КОР пусті або не закриті)".

Переліки фізичних осіб - підприємців, щодо яких державним реєстратором проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, можна сформувати за допомогою ІС "Податковий блок" (процес "Перелік платників податків за станами" – підсистема "Реєстрація ПП" – "Облік ПП" – "Реєстри" або Журнал обхідних листів у процесі " Припинення ПП" – підсистема "Реєстрація ПП" – "Облік ПП", підсистеми "Облік платежів" – "Початкова організація", підсистема "Податковий аудит" – " Інформація" ).

Якщо після припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця залишились незакритими його рахунки у фінансових установах (крім рахунків, відкритих для зарахування коштів на вимогу фізичних осіб) , орган доходів і зборів доводить до відома цих установ таку інформацію, повідомляючи їм відомості про дату та номер відповідного запису в Єдиному державному реєстрі.

Останнім звітним періодом для платників буде рахуватись базовий звітний(податковий) період, що дорівнює календарному року.

Фізичні особи – підприємці можуть бути зняті з обліку в органах доходів і зборів у разі встановлення факту відсутності заборгованості перед бюджетом щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють органи доходів і зборів.

Окремо слід зазначити, що Законом № 1258 внесено зміни до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон № 2464).

Так, Законом № 1258 передбачено:

зняття з обліку платників єдиного внеску - фізичних осіб - підприємців, - на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, після проведення передбачених законодавством перевірок платників та проведення остаточного розрахунку;

у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця така фізична особа користується правами, виконує обов'язки та несе відповідальність, що передбачені для платника єдиного внеску, в частині діяльності, яка здійснювалася нею як фізичною особою – підприємцем;

останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такої фізичної особи.

З урахуванням змін, внесених до Закону № 2464, процедури зняття з обліку платника єдиного внеску в органі доходів і зборів розпочинаються у разі надходження від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

Також змінами передбачено, що у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця її останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такої фізичної особи.

Платник єдиного внеску (фізична особа – підприємець) знімається з обліку після проведення перевірки (у разі її проведення) та здійснення остаточного розрахунку зі сплати єдиного внеску.

До реєстру страхувальників вносяться відповідні записи із зазначенням дати та причини зняття з обліку платника єдиного внеску після підписання обхідного листа керівником органу доходів і зборів та закриття карток особових рахунків.

Повідомляємо, що на офіційному веб-порталі Міндоходів функціонує сервіс "Реєстр страхувальників" , який дає змогу отримати дані з реєстру страхувальників, у тому числі і про зняття з обліку.

Для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця не вимагаються повідомлення та довідки органів доходів і зборів. Отже, починаючи з 08.07.2014  р. стосовно фізичних осіб – підприємців органи доходів і зборів не формують та не направляють державним реєстраторам і фізичним особам такі документи:

повідомлення про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з рішенням про припинення юридичної особи (припиненням підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням), за ф. № 24-ОПП;

повідомлення про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з рішенням про припинення юридичної особи (припиненням підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням), за ф. № 25-ОПП;

повідомленням про проведення позапланової перевірки за ф. № 26-ОПП;

повідомленням про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця) за ф. № 27-ОПП;

довідку про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів за ф. № 22-ОПП;

повідомлення про наявність податкового боргу та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за ф. № 23-ОПП;

довідка про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску за ф. № 3-ЄСВ;

рішення про відмову у видачі довідки про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску за ф. № 4-ЄСВ;

повідомлення про наявність боргу зі сплати єдиного внеску та про неможливість проведення державної реєстрації припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за ф. № 5-ЄСВ;

повідомлення про відкликання заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за ф. № 6-ЄСВ.

Звертаємо увагу, що зазначене стосується лише фізичних осіб – підприємців, і залишився незмінним порядок зняття з обліку юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Міністерство доходів і зборів України зобов'язує довести зазначене до контролюючих органів і забезпечити облік платників відповідно до законодавства.

Перший заступник Міністра І. О. Білоус

close icon
Структура документа
Лист Міністерства доходів і зборів № 16051/7/99-99-18-02-01-17 від 07.07.2014 про зміни у порядку проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців

Про зміни у порядку проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців

Замовити персональну презентацію