Лист ДФСУ № 1590/5/99-99-19-02-02-16 від 19.08.2014 щодо порядку відображення в податковому обліку з податку на прибуток підприємств операцій з цінними паперами

Щодо порядку відображення в податковому обліку з податку на прибуток підприємств операцій з цінними паперами

...

Державна фіскальна служба України з метою забезпечення єдиного підходу до податкового обліку операцій з борговими цінними паперами, номінованими в іноземній валюті, звертається з терміновою необхідністю надати роз'яснення з питання порядку відображення таких операцій за правилами бухгалтерського обліку для банківських установ.

Відповідно до положень пп. 153.8.1 п. 153.8 ст. 153 Податкового кодексу (далі - Кодекс) облік загального фінансового результату (прибутку/збитку) за операціями з торгівлі цінними паперами ведеться платником податку окремо від інших доходів і витрат.

Платник податку визначає фінансовий результат за операціями з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, окремо від фінансового результату за операціями з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі.

Прибуток за кожною окремою операцією з цінними паперами розраховується як позитивна різниця між доходом від такого відчуження та сумою витрат у зв'язку з придбанням таких цінних паперів за винятком операцій з торгівлі борговими цінними паперами, в яких сума доходу від відчуження зменшується на суму нарахованих, але не отриманих відсотків і оподаткування яких здійснюється відповідно до п. 137.18 ст. 137 Кодексу та сума витрат з придбання таких цінних паперів зменшується на суму сплачених процентів продавцю, нарахованих згідно з умовами випуску таких цінних паперів.

Збиток за кожною окремою операцією з цінними паперами розраховується як від'ємна різниця між доходом від такого відчуження та сумою витрат у зв'язку з придбанням таких цінних паперів за винятком операцій з торгівлі борговими цінними паперами, в яких сума доходу від відчуження зменшується на суму нарахованих, але не отриманих відсотків, і оподаткування яких здійснюється відповідно до п. 137.18 ст. 137 Кодексу та сума витрат з придбання таких цінних паперів зменшується на суму сплачених процентів продавцю. Для цілей цього пункту дохід платника податку від продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів визнається на дату переходу покупцеві права власності на такі цінні папери.

Витрати платника податку на користь продавця або емітента цінних паперів визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від відчуження таких цінних паперів.

Важливим є те, що платники податку при визначенні фінансових результатів за операціями з цінними паперами керуються положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, також здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку (пп. 153.1.3 п. 153.1 ст. 153 Кодексу).

При цьому прибуток (позитивне значення курсових різниць) ураховується у складі доходів платника податку, а збиток (від'ємне значення курсових різниць) - у складі витрат платника податку.

Враховуючи, що положення Кодексу вимагають застосування правил бухгалтерського обліку при визначенні фінансових результатів за операціями з цінними паперами, звертаємося до Національного банку України як розробнику для банківської системи стандартів і правил ведення бухгалтерського обліку з проханням надати роз'яснення про порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з борговими цінними паперами, номінованими в іноземній валюті, і курсових різниць по ним.

Для зручності наведемо умовний приклад.

Випущені облігації внутрішньої державної позики номінальною вартістю 1000 доларів США строком на 5 років. Банк придбав (курс валюти на день придбання склав 8,0 грн.) таку облігацію за національну валюту за 9000 грн. і надалі продав (курс валюти на день продажу склав 12,0 грн.) її іншому банку також за національну валюту за 11500 грн.

На день погашення боргу по облігації (погашений борг в національній валюті відповідно до еквіваленту) курс валюти склав 12,1 грн.

Оскільки на сьогоднішній день Державної фіскальною службою України у зв'язку з надходженням численних запитів від платників податків готується узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань відображення у податковому обліку з податку на прибуток підприємств операцій з цінними паперами, просимо надати відповідь у найкоротші терміни.

Голова

І. Білоус

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 1590/5/99-99-19-02-02-16 від 19.08.2014 щодо порядку відображення в податковому обліку з податку на прибуток підприємств операцій з цінними паперами

Щодо порядку відображення в податковому обліку з податку на прибуток підприємств операцій з цінними паперами

Замовити персональну презентацію