Лист Державної податкової служби України № 1580/А/18-8514 від 19.03.2013 щодо ведення обліку господарських операцій в електронному вигляді та подання документів в електронному вигляді до органів ДПС

Щодо ведення обліку господарських операцій в електронному вигляді та подання документів в електронному вигляді до органів ДПС

...

Державна податкова служба України на доручення Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики від 05.03.2013 р. № 04-30/10-244 розглянула лист і повідомляє.

Інструкцєй з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку, затвердженої наказом ДПА України від 10.04.2008 р. № 233, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.04.2008 р. за № 320/15011 (далі - Інструкція), визначено загальні принципи організації інформаційного обміну під час подання платниками податків податкової звітності до органів державної податкової служби України в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису. На сьогоднішній день можливість подання платниками податків до органів ДПС податкової звітності в електронній формі на підставі відповідних договорів повністю забезпечена.

Відповідно до п. 5 розділу III Інструкції платник податків отримує в будь-якому підключеному до системи подання податкових документів в електронному вигляді акредитованому центрі сертифікації ключів посилені сертифікати відкритих ключів посадових осіб юридичної особи, що мають право підпису (керівника, бухгалтера), та печатку юридичної особи. Платник податків - фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності може обмежитись одним ключем ЕЦП. Особисті ключі знаходяться на ключових (електронних) носіях, що зберігаються в таємниці.

Суб'єкт господарювання отримує в органі ДПС за місцем реєстрації або на WEB-сайті ДПС чи регіональної ДПС текст типового договору про визнання електронних документів, безкоштовному спеціалізованому програмному забезпеченні формування та подання до органів ДПС податкових документів в електронному вигляді.

Ознайомившись з редакцією договору, платник заповнює необхідні реквізити, у тому числі вписує свою електронну адресу, підписує та скріплює печаткою два примірники договору (для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за наявності печатки).

Отже, фізична особа - підприємець має можливість подавати звітність в електронному вигляді до органів ДПС після отримання електронного цифрового підпису за місцем реєстрації.

У той же час повідомляємо, що з метою однакового розуміння платниками податків і податковими органами електронного документообігу ДПС України розроблена Пам'ятка платника податків про ведення обліку господарських операцій в електронному вигляді та подання документів в електронному вигляді до органів державної податкової служби, яка розміщена за електронною адресою: www.sts.gov.ua, напрямок - електронна звітність, підрозділ - нормативне забезпечення.

Відповідно до п. 261 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі - Кодекс) операції з постачання програмної продукції тимчасово (з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року) звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

Для цілей цього пункту до програмної продукції відносяться:

результат комп'ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп'ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів;

криптографічні засоби захисту інформації.

Платник податку незалежно від того, є він юридичною або фізичною особою, здійснює окремий облік операцій, звільнених від оподаткування податком на додану вартість.

Таким чином, звільнення від сплати податку на додану вартість поширюється не на окремих суб'єктів господарювання, а на операції з поставки програмної продукції і не залежить від реєстрації платником податку на додану вартість в якості суб'єкта, що застосовує особливості оподаткування податком на прибуток підприємств, передбачені п. 5 підрозділу 10 розділу XX Кодексу.

В. о. Голови А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 1580/А/18-8514 від 19.03.2013 щодо ведення обліку господарських операцій в електронному вигляді та подання документів в електронному вигляді до органів ДПС

Щодо ведення обліку господарських операцій в електронному вигляді та подання документів в електронному вигляді до органів ДПС

Замовити персональну презентацію