Лист Державної податкової служби України № 15682/7/22-3317 від 06.06.2012 щодо строку розрахунків у ЗЕД за послуги з переробки давальницької сировини

Щодо строку розрахунків у ЗЕД за послуги з переробки давальницької сировини

...

З 1 червня 2012 року набуває чинності Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495-VI, у зв'язку з чим втрачає чинність Закон України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", нормами якого було передбачено 90-денний строк розрахунків при наданні (отриманні) послуги з переробки, обробки, збагачення давальницької сировини, та визначена відповідальність за порушення законодавчо встановленого строку.

Законом України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (далі - Закон) передбачається 180-денний строк розрахунків в іноземній валюті при експорті/імпорті робіт (послуг) та у разі порушення цього строку - стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка від суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день виникнення заборгованості, загальний розмір якої не може перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) .

Конституція України, закріпивши частиною першою статті 58 норму щодо неприпустимості зворотної дії в часі законів та інших нормативно-правових актів, водночас передбачає їх зворотну дію в часі у випадках, коли вони пом'якшують або скасовують юридичну відповідальність особи, що є загальновизнаним принципом права.

Враховуючи вищевикладене, починаючи з періоду, на який припадає день опублікування вищезазначеного Закону, на випадки незавершення розрахунків за вказаними операціями поширюватимуться норми того закону, який скасовуватиме або пом'якшуватиме відповідальність.

Таким чином, у разі якщо розрахунки за надані (отримані) послуги з переробки, обробки, збагачення давальницької сировини проводяться у грошовій формі, то на такі розрахунки, які не завершені станом на 01.06.2012 р., буде розповсюджуватись строк, визначений Законом, - 180 днів.

Якщо ж розрахунки за надані (отримані) послуги проводяться частиною давальницької сировини або готової продукції, то необхідно керуватися Законом України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" .

Разом з тим звертаємо увагу на те, що з 1 червня 2012 року згідно із Законом України від 13 березня 2012 року № 4496-VI вносяться зміни до статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (далі - Закон), якими передбачено, що у разі поміщення товарів у митний режим переробки за межами митної території строк повернення цих товарів або продуктів їх переробки на митну територію України у митному режимі імпорту визначається відповідно до Митного кодексу України.

З урахуванням викладеного, у разі порушення резидентом строку повернення продуктів переробки на митну територію України, визначеного відповідно до Митного кодексу України, буде застосовуватись відповідальність, передбачена статтею 4 Закону.

При цьому по векселях (письмових зобов'язаннях), які станом на 01.06.2012 р. не були погашені і знаходились на обліку у податкових органах, необхідно забезпечити погашення відповідно до Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах".

Перший заступник Голови -
начальник податкової міліції А. Головач

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 15682/7/22-3317 від 06.06.2012 щодо строку розрахунків у ЗЕД за послуги з переробки давальницької сировини

Щодо строку розрахунків у ЗЕД за послуги з переробки давальницької сировини

Замовити персональну презентацію