Лист Державної податкової адміністрації України № 15667/7/16-1517-26 від 03.06.2011 щодо оподаткування ПДВ операцій з продажу банком нерухомого майна, що придбане ним у власність в результаті звернення стягнення на це майно як на предмет іпотеки, яке було передано в іпотеку фізичними особами

Щодо оподаткування ПДВ операцій з продажу банком нерухомого майна, що придбане ним у власність в результаті звернення стягнення на це майно як на предмет іпотеки, яке було передано в іпотеку фізичними особами

...

Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з продажу банком нерухомого майна, яке набуте ним у власність внаслідок звернення стягнення на дане майно як на предмет іпотеки, що було передано в іпотеку фізичними особами, та повідомляє.

Відповідно до пункту 197.12 статті 197 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) звільняються від оподаткування операції банків та інших фінансових установ з постачання (продажу, відчуження іншим способом) майна, що передане фізичними особами, а також суб'єктами підприємницької діяльності - приватними підприємцями та іншими особами, які не є платниками податку, у заставу, у тому числі іпотеку, та на яке було звернене стягнення.

Відповідно до статті 1 Закону України від 12.07.2001 р. № 2664-III "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" банки віднесено до фінансових установ.

Відповідно до статті 20 Закону України від 02.10.92 р. № 2654-XII "Про заставу" (далі - Закон № 2654-XII) заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави в разі, якщо в момент настання терміну виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, воно не буде виконане, якщо інше не передбачене законом чи договором.

Звернення стягнення на заставлене майно здійснюється за рішенням суду або третейського суду, на підставі виконавчого напису нотаріуса, якщо інше не передбачене законом або договором застави.

Реалізація заставленого майна, на яке звернене стягнення, провадиться державним виконавцем на підставі виконавчого листа суду або наказу господарського суду, або виконавчого напису нотаріусів у встановленому порядку, якщо інше не передбачене Законом № 2654-XII чи договором.

Таким чином, банк при поставці (продажу, відчуженні іншим способом) майна, що передане фізичними особами, а також суб'єктами підприємницької діяльності - приватними підприємцями та іншими особами, які не є платниками податку, у заставу (у тому числі іпотеку), повинен врахувати наступне:

• якщо на таке майно було звернене стягнення (тобто вживаються відповідні заходи) і зазначене майно перебуває на момент такої поставки у заставі, поставка такого майна здійснюється із застосуванням пільги, передбаченої пунктом 197.12 статті 197 Кодексу;

• якщо в результаті звернення стягнення на майно банк набуває права власності на заставлене майно (відповідно до статті 28 Закону № 2654-XII застава припиняється), то операції з подальшого продажу майна, власність на яке набув банк в результаті припинення договору застави, здійснюється в загальному порядку, виходячи з повної вартості такого майна відповідно до статті 188 Кодексу.

Заступник Голови Комісії з проведення реорганізації ДПА України,
заступник Голови О. Любченко

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової адміністрації України № 15667/7/16-1517-26 від 03.06.2011 щодо оподаткування ПДВ операцій з продажу банком нерухомого майна, що придбане ним у власність в результаті звернення стягнення на це майно як на предмет іпотеки, яке було передано в іпотеку фізичними особами

Щодо оподаткування ПДВ операцій з продажу банком нерухомого майна, що придбане ним у власність в результаті звернення стягнення на це майно як на предмет іпотеки, яке було передано в іпотеку фізичними особами

Замовити персональну презентацію