Лист Державної податкової адміністрації України № 15382/7/16-1517-10 від 02.06.2011 щодо обкладення ПДВ передачі в оренду нежитлового приміщення

Щодо обкладення ПДВ передачі в оренду нежитлового приміщення

...

Відповідно до підпункту 196.1.2 пункту 196.1 статті 196 Податкового кодексу (далі - ПКУ), не є об'єктом оподаткування, зокрема, операції з:

• передачі майна у схов (відповідальне зберігання), а також у лізинг (оренду), крім передачі у фінансовий лізинг;

• повернення майна із схову (відповідального зберігання) його власнику, а також майна, попередньо переданого в лізинг (оренду) лізингодавцю (орендодавцю), крім переданого у фінансовий лізинг.

Отже, передача майна в оперативний лізинг (оренду), а також повернення такого майна його власнику не є об'єктом оподаткування ПДВ.

Згідно з підпунктом 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 ПКУ постачання послуг - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Відповідно до статті 283 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

Підпунктом "б" пункту 185.1 статті 185 ПКУ визначено, що об'єктом оподаткування є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу.

Враховуючи зазначене, при здійсненні платником ПДВ операцій з передачі майна в оперативний лізинг (оренду) об'єктом оподаткування ПДВ є вартість наданих послуг у межах договору лізингу (оренди), тобто сума лізингових (орендних) платежів підлягає оподаткуванню в загальновстановленому порядку за основною ставкою.

Заступник Голови комісії з проведення реорганізації ДПА України, 
заступник Голови О. Любченко

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової адміністрації України № 15382/7/16-1517-10 від 02.06.2011 щодо обкладення ПДВ передачі в оренду нежитлового приміщення

Щодо обкладення ПДВ передачі в оренду нежитлового приміщення

Замовити персональну презентацію