Лист Міністерства доходів і зборів України № 1538/7/99-99-17-02-02-17 від 23.01.2014 щодо окремих питань реєстрації платників єдиного податку

Щодо окремих питань реєстрації платників єдиного податку

...

З метою створення максимально сприятливих умов щодо безперебійного та якісного обслуговування платників податків Департамент доходів і зборів з фізичних осіб інформує про окремі зміни у порядках, що регламентують питання реєстрації платників єдиного податку.

З 1 січня 2014 року набрали чинності закони, спрямовані на покращення умов ведення бізнесу в Україні, спрощення процедур реєстрації платників податків, забезпечення вільного і безоплатного доступу суб'єктів господарювання до інформації з державних реєстрів.

Зокрема, починаючи з 1 січня 2014 року, встановлено:

• право суб'єктів господарювання подавати заяви на добровільну реєстрацію платником єдиного податку під час реєстрації у державного реєстратора;

• обов'язок державного реєстратора передавати до органів Міндоходів електронні копії цих заяв, виготовлені шляхом сканування, одночасно із відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

Такі зміни реалізовані Законами України від 5 вересня 2013 року № 441-VII "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо спрощення реєстрації осіб як платників податків" (далі - Закон № 441) та № 443-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реєстрації осіб як платників податків" (далі - Закон № 443).

Законом України від 24 жовтня 2013 року № 657-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень" (далі - Закон № 657) передбачено:

• оприлюднення на єдиному державному реєстраційному веб-порталі та офіційному веб-сайті Міндоходів даних про реєстрацію суб'єктів господарювання платниками єдиного податку в органах Міндоходів;

• відміну свідоцтв платника єдиного податку та забезпечення права платників отримати витяги із реєстру платників єдиного податку в органах Міндоходів.

З метою приведення у відповідність до норм Законів № 441, № 443 та № 657 Міндоходів розроблено проект наказу "Про затвердження форми Запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку, форми Витягу з реєстру платників єдиного податку та Порядку ведення реєстру платників єдиного податку" . Проект нової редакції цього наказу оприлюднено на веб-порталі Міндоходів.

Із врахуванням змін, внесених до Податкового кодексу України (далі - Кодекс), реєстрація платників єдиного податку здійснюється на підставі:

• реєстраційних заяв у паперовому вигляді, поданих до органів Міндоходів;

• електронних копій реєстраційних заяв, виготовлених шляхом сканування, які передаються державним реєстратором до органів Міндоходів одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

• реєстраційних заяв, поданих засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Щодо процедури та строків реєстрації платників єдиного податку у 2014 році повідомляємо, що є певні зміни у строках реєстрації платником єдиного податку, а саме у разі відсутності визначених Кодексом підстав для відмови у реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку контролюючий орган зобов'язаний протягом двох робочих днів від дати надходження заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування зареєструвати таку особу платником єдиного податку. У разі відмови у реєстрації платника єдиного податку надати протягом двох робочих днів з дня подання платником заяви письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб'єктом господарювання у встановленому порядку.

Разом з тим зазначаємо, що отримання витягів з реєстру не є обов'язковим для платників єдиного податку, оскільки з метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією щоденно оприлюднюватимуться на єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та власному офіційному веб-сайті Міндоходів дані з реєстру платників єдиного податку та інформація про осіб, реєстрацію яких як платників єдиного податку анульовано.

Водночас отримані свідоцтва платників єдиного податку фізичними особами - підприємцями до 31 грудня 2013 року підтверджують перебування платника на спрощеній системі оподаткування до отримання витягу із реєстру або внесення змін до реєстру. Бланк свідоцтва платника єдиного податку, який є документом суворого обліку, підлягає обов'язковому поверненню контролюючому органу, який видавав таке свідоцтво, у разі отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та/або при відмові від спрощеної системи оподаткування.

З метою уникнення проблемних питань, які можуть виникати під час реєстрації платниками спрощеної системи оподаткування, рекомендуємо до прийняття нормативно-правових актів у відповідності до внесених змін до Кодексу, у разі потреби за зверненням платника надавати підтвердження про його реєстрацію як платника спрощеної системи, керуючись затвердженим розпорядженням № 432-р від 26.12.2013 р., надавати платникам єдиного податку тимчасові витяги, в яких обов'язково повинна міститись інформація згідно з додатком 9 вказаного розпорядження, а саме:

• дата (період) обрання або переходу на єдиний податок;

• ставка та група платника єдиного податку;

• вид діяльності для першої та другої груп (код КВЕД та назва виду діяльності);

• для анульованих - дата виключення з реєстру.

У зв'язку із зазначеним Департамент доходів і зборів з фізичних осіб доручає довести зазначене до відома підпорядкованих органів Міндоходів та провести роз'яснювальну роботу з платниками податків щодо змін у порядку реєстрації платників єдиного податку.

Директор Департаменту
доходів і зборів з фізичних осіб В. Бусарєв

close icon
Структура документа
Лист Міністерства доходів і зборів України № 1538/7/99-99-17-02-02-17 від 23.01.2014 щодо окремих питань реєстрації платників єдиного податку

Щодо окремих питань реєстрації платників єдиного податку

Замовити персональну презентацію