Лист Державної податкової служби України № 15061/7/19-1017 від 28.05.2012 щодо примусового стягнення коштів із рахунків клієнтів банків

Щодо примусового стягнення коштів із рахунків клієнтів банків

...

Державна податкова служба України повідомляє, що Правлінням Національного банку України затверджено постанову від 30.03.2012 р. № 122 (далі - Постанова № 122).

Положення постанови почнуть діяти з 21.06.2012 р.

Постанова № 122 включає зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої 21.01.2004 р.постановою Національного банку України № 22 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 р. за № 377/8976.

З метою виконання банками платіжних документів, оформлених податковими органами на підставі рішення суду, щодо списання коштів з рахунків клієнтів банків, Постановою № 122 передбачено механізм виконання платіжних документів органів державної податкової служби - інкасових доручень (розпоряджень) та форму таких інкасових доручень.

Тобто Інструкцію № 22 доповнено главою 12 "Списання банком коштів з рахунків платників податків/ суб'єктів господарювання" та додатком 24, яким передбачено форму інкасового доручення (розпорядження).

Крім того, Постановою № 122 внесено зміни до глави 10 Інструкції № 22, якою передбачений порядок виконання банками заходів щодо арешту коштів на рахунках клієнтів в частині зупинення видаткових операцій на рахунках клієнтів шляхом накладення арешту на кошти та інші цінності такого клієнта відповідно до вимог Кодексу.

Зазначені зміни дають можливість органам державної податкової служби здійснювати заходи щодо погашення податкового боргу платників податків та погашення простроченої заборгованості суб'єктів господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету (включаючи плату за користування такими кредитами (позиками) та пеню) на підставі рішень судів, які направляються до виконання органам державної податкової служби.

Заступник Голови А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 15061/7/19-1017 від 28.05.2012 щодо примусового стягнення коштів із рахунків клієнтів банків

Щодо примусового стягнення коштів із рахунків клієнтів банків

Замовити персональну презентацію