Лист Міністерства доходів і зборів України № 1502/6/99-99-22-01-03-15/79 від 27.01.2014 щодо подання звітності реєстраторів розрахункових операцій в електронній формі

Щодо подання звітності реєстраторів розрахункових операцій в електронній формі

...

Міністерство доходів і зборів України розглянуло листи від 13.01.2014 р. № 14 та № 15 щодо подання звітності реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО) в електронній формі і повідомляє.

З 01.01.2013 р. введено в дію норми абзаців другого та третього п. 7 ст. 3 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон № 265) щодо обов'язкового подання суб'єктами господарювання електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків РРО до органів Міндоходів дротовими або бездротовими каналами зв'язку за технологією Національного банку України.

Відповідно до п. 3.1.2 Вимог щодо створення контрольної стрічки в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій та модемів передачі даних, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 08.10.2012 р. № 1057, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.10.2012 р. за № 1743/22055, РРО з модемом повинен забезпечувати індикацію справного та несправного стану модему та каналу передачі інформації, накопичення контрольно-звітної інформації у разі неможливості передачі її через порушення зв'язку із сервером обробки інформації з будь-яких причин та автоматичну передачу накопиченої інформації до сервера обробки інформації після відновлення зв'язку.

Згідно з п. п. 26 і 39 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 р. № 295, оператори, провайдери зобов'язані усунути пошкодження телекомунікаційної мережі та відновити доступ до послуг в строки, визначені Адміністрацією Держспецзв'язку.

Відповідно до наказу Адміністрації державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 28.12.2012 р. № 803 "Про затвердження Показників якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівнів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2013 р. за № 135/22667, нормативний час усунення пошкодження телекомунікаційної мережі та відновлення доступу до послуг з встановленими значеннями показників якості - не більше як одна доба.

Також згідно з п. 38 Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 р. № 1357, енергопостачальник, зокрема, зобов'язаний забезпечувати надійне постачання електроенергії згідно з умовами ліцензії та договору, приймати письмові та усні повідомлення (у тому числі засобами зв'язку) споживачів щодо порушення електропостачання та вживати заходів до відновлення електропостачання та приведення показників якості у відповідність з вимогами нормативних документів.

Відповідно до § 19 та § 20 глави 2 розділу I Правил улаштування електроустановок, зокрема, визначено, що перерви електропостачання, необхідні для ремонту або заміни пошкодженого елемента системи електропостачання, не повинні перевищувати однієї доби.

Вирішення технічних проблем при поданні контрольно-звітної інформації, в тому числі пов'язаних з відсутністю зв'язку або нестабільною роботою каналу передачі даних, здійснюється в рамках договірних стосунків користувачів касової техніки, центрів сервісного обслуговування, інформаційних еквайєрів та операторів телекомунікаційних послуг.

Згідно зі ст. 14 Закону № 265 центри сервісного обслуговування зобов'язані у разі виходу з ладу РРО зобов'язані забезпечувати відновлення його роботи протягом 72 годин.

Також слід зазначити, що згідно зі ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Загальними принципами господарювання в Україні згідно зі ст. 6 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року № 436-IV є, зокрема, заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.

Таким чином, спірні відносини між суб'єктами господарювання, зокрема, користувачами касової техніки, центрами сервісного обслуговування, операторами зв'язку, інтернет-провайдерами та інформаційними еквайєрами не відносяться до компетенції органів доходів і зборів.

Відповідно до п. 9 розділу III Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 28.08.2013 р. № 417, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.09.2013 р. за № 1616/24148, на період виходу з ладу РРО або в разі відключення електроенергії розрахункові операції проводяться з використанням книги ОРО та розрахункової книжки. При відновленні роботи РРО або постачання електроенергії необхідно провести через РРО суми розрахунків за час роботи з використанням розрахункової книжки, а також відповідно до контрольної стрічки (у випадку обнулення оперативної пам'яті) - за час роботи, що передував виходу РРО з ладу або відключенню електроенергії, окремо за кожною ставкою податку на додану вартість та виконати Z-звіт.

Після підключення до Системи зберігання і збору даних Міндоходів (персоналізації РРО) контрольно-звітна інформація про використання РРО згідно з п. 7 ст. 3 Закону № 265 передається органам доходів і зборів в електронній формі.

Звітність за формою ЗВР-1 подається суб'єктами господарювання, які відповідно до ст. 10 Закону № 265 та постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2000 р. № 1336 проводять розрахункові операції без застосування РРО з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій.

Відповідно до п. 9 ст. 17 Закону № 265 з 01.01.2014 р. до суб'єктів господарювання передбачено застосування фінансових санкцій в разі неподання ними звітності, пов'язаної із застосуванням РРО, по дротових або бездротових каналах зв'язку, в разі обов'язковості її подання. Фінансових санкцій за несвоєчасне подання звітності не передбачено.

Таким чином, при технічній несправності РРО, у разі передачі звітної інформації відразу після відновлення його роботи у встановлений законодавством термін фінансові санкції до суб'єкта господарювання не застосовуються.

Заступник Міністра А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Міністерства доходів і зборів України № 1502/6/99-99-22-01-03-15/79 від 27.01.2014 щодо подання звітності реєстраторів розрахункових операцій в електронній формі

Щодо подання звітності реєстраторів розрахункових операцій в електронній формі

Замовити персональну презентацію