Лист Державної податкової служби України № 15-1217 від 16.01.2012 щодо аналізу фінансово-господарської діяльності найбільших підприємств хімічної промисловості України

Щодо аналізу фінансово-господарської діяльності найбільших підприємств хімічної промисловості України

...

Департаментом оподаткування юридичних осіб ДПСУ проведено аналіз фінансово-господарської діяльності найбільших підприємств хімічної промисловості України. Результати аналізу свідчать про таке.

Податок на додану вартість

Застосування нульової ставки з ПДВ за операціями постачання імпортного природного газу кінцевому споживачеві приводить до зменшення декларування від'ємного значення ПДВ за підприємствами-експортерами.

Цією групою платників суми ПДВ, задекларовані у листопаді поточного року, порівняно із середньомісячними платежами, зменшилися на 16,3 млн. грн., або на 19 %. Проте за окремими підприємствами, зокрема ВАТ, застосування нульової ставки не вплинуло на зменшення заявлених сум до відшкодування, оскільки істотно збільшилася питома вага експортних операцій (з 67,9 % до 81,6 % у жовтні поточного року).

Податок на прибуток

За результатами діяльності у 2009 - 2010 р. 7 найбільших підприємств хімічної галузі нарощують обсяги отримуваних доходів при одночасному зменшенні податкового навантаження. Так, доходи:

у 2009 р. - 16461 млн. грн., у 2010 р. - 27336 млн. грн.

Декларування податку на прибуток: у 2009 р. - 59,3 млн. грн., у 2010 р. - 55,3 млн. грн.

Зазначена динаміка зберігається в 2011 році в умовах чинності ПКУ.

Доходи аналізованої групи підприємств за 9 місяців 2011 р. становлять 23247 млн. грн., що є зіставним із сумою доходу за весь 2010 р. При цьому із 7 підприємств податок на прибуток декларує лише 1 платник - АТ.

Причина відсутності податкових зобов'язань з податку на прибуток - декларування збиткової діяльності.

• Із 7 підприємств задекларували збитки 5, у тому числі у 3 підприємств є збитки, сформовані до 01.01.2011 р. і перенесені до складу витрат II кварталу 2011 р. на суму 1406 млн. грн. На сьогодні ці збитки зменшено за актами перевірок та оскаржуються платниками.

• У результаті проведеної роботи щодо зменшення збитків підприємство за підсумками II - IIIкварталів 2011 р. задекларувало мінімальний прибуток у сумі 1 тис. грн.

• Решта 5 підприємств за підсумками II - IIIкварталів 2011 р. продовжували декларувати збитки, у тому числі 2 підприємства (завод і ВАТ) задекларували збитки за відсутності у складі витрат збитків минулих років.

Збитковість формується шляхом зростання цін на основний складник витратної частини виробництва - газ (2009 р. - 1692,5 грн./тис. м3; 2010 р. - 2425,8 грн./тис. м3, 2011 р. - 2522,5 грн./тис. м3), який поставляється з Росії, при збереженні цін на продукцію, яку вони виробляють, в умовах дії довгострокових договорів на постачання.

Разом з тим структура експорту свідчить про високу питому вагу постачань, що здійснюються до країн-споживачів не напряму, а через офшорні зони. Питома вага таких постачань у загальному обсязі становить:

ВАТ - 98,4 %, ВАТ - 98 %, ВАТ - 55 %, ЗАТ - 76,2 %.

Така практика дозволяє декларувати збитковість шляхом встановлення занижених цін при експорті з України з подальшим перепродажем до країни-споживача з офшорної зони за світовими цінами.

За результатами аналізу пропонуємо:

Департаменту оподаткування юридичних осіб:

Підготувати законопроект, який дозволяє застосувати звичайні ціни при будь-яких постачаннях товарів (робіт, послуг) з України до офшорних зон незалежно від наявності пов'язаних осіб.

Департаменту правової роботи:

Взяти під контроль оскарження зменшення збитків у судах.

Департаменту податкового контролю:

Взяти під контроль правомірність віднесення до складу витрат, які формують собівартість продукції, в умовах чинності ПКУ.

Заступник Директора -
начальник управління
податку на прибуток Н. Хоцянівська

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 15-1217 від 16.01.2012 щодо аналізу фінансово-господарської діяльності найбільших підприємств хімічної промисловості України

Щодо аналізу фінансово-господарської діяльності найбільших підприємств хімічної промисловості України

Замовити персональну презентацію