Лист Державної податкової адміністрації України № 14964/7/15-0917 від 27.05.2011 щодо використання еталонного довідника назв корисних копалин

Щодо використання еталонного довідника назв корисних копалин

...

Державна податкова адміністрація України з метою упередження помилкового визначення назв корисних копалин в рядку 3.2 додатка 1 та рядку 3.2 додатка 2 до Податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2010 р. № 1013, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 р. за № 83/18821 (далі - Податковий розрахунок), розробила еталонний довідник назв корисних копалин (далі - Довідник, додається), який надається для використання органами державної податкової служби.

Доручаємо довести Довідник до відома платників плати за користування надрами для видобування корисних копалин і запропонувати платникам, які подають Податкові розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин на паперових носіях або із застосуванням програмних продуктів, в рядку 3.2 додатка 1 та/або рядку 3.2 додатка 2 до Податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин, першою зазначати величину п'ятизначної графи "KOD" Довідника для відповідної назви корисної копалини, що визначена у таблиці ставок плати за користування надрами для видобування корисних копалин у пункті 263.9 статті 263 розділу XI Податкового кодексу України.

Додаток: еталонний довідник назв корисних копалин - 4 арк.

Заступник Голови комісії з проведення реорганізації ДПА України,
заступник Голови О. М. Любченко

Додаток
до листа ДПА України
27.05.2011 р. № 14964/7/15-0917

Еталонний довідник назв корисних копалин

KOD

NAME

10000

Корисні копалини загальнодержавного значення

10100

Горючі корисні копалини

10101

нафта, конденсат

10102

газ природний, у тому числі газ, розчинений у нафті (нафтовий (попутний) газ), етан, пропан, бутан

10103

вугілля кам'яне марки антрацит

10104

енергетичне та інші марки кам'яного вугілля

10105

вугілля буре

10106

торф, сапропель

10200

Металічні руди

10201

залізна руда для збагачення

10202

залізна руда для збагачення з вмістом магнетитового заліза менше 20 відсотків

10203

залізна багата

10204

марганцева

10205

титанова (розсипних родовищ)

10206

титано-цирконієва (розсипних родовищ)

10207

нікелева (силікатна)

10208

хромова

10209

ртутна

10210

уранова

10211

золота

10300

Сировина формувальна та для огрудкування залізорудних концентратів

10301

глина бентонітова

10400

Сировина вогнетривка

10401

доломіт

10402

кварцит та пісок кварцовий для металургії

10403

пісок формувальний

10404

кварцит для виробництва кремнію

10405

сировина високоглиноземна за виключенням глин (кіаніт (дистен), силіманіт, ставроліт)

10500

Сировина флюсова

10501

вапняк (флюсовий)

10600

Сировина хімічна

10601

сірчана руда

10602

сіль кам'яна (галіт)

10603

сіль кам'яна (галіт) для харчової промисловості

10604

сіль калійно-магнієва

10605

крейда для виробництва соди

10606

вапняк для цукрової промисловості

10607

крейда для хімічної промисловості

10700

Сировина агрохімічна

10701

фосфорити (агроруди)

10800

Сировина для мінеральних пігментів

10801

сировина для мінеральних пігментів

10900

Електро- та радіотехнічна сировина

10901

графітова руда

10902

пірофіліт

10903

озокерит

11000

Сировина оптична та п'єзооптична

11001

сировина оптична та п'єзооптична

11100

Сировина адсорбційна

11101

бентоніт, палигорскіт, цеоліт, сапоніт

11200

Сировина абразивна

11201

сировина абразивна

11300

Сировина ювелірна (дорогоцінне каміння)

11301

бурштин, топаз, моріон, берил тощо

11400

Сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння)

11401

сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння)

11500

Сировина виробна

11501

сировина виробна

11600

Сировина для облицювальних матеріалів (декоративне каміння)

11601

Сировина для облицювальних матеріалів (декоративне каміння)

11700

Сировина скляна та фарфоро-фаянсова

11701

польовий шпат (пегматит)

11702

пісок для виробництва скла

11800

Сировина цементна

11801

сировина цементна

11900

Сировина для пиляних стінових матеріалів

11901

Сировина для пиляних стінових матеріалів

12000

Сировина петрургійна та для легких заповнювачів бетону

12001

перліт

12002

сировина для виробництва мінеральної вати (андезит, андезито-базальт, базальт)

12100

Сировина для покриття доріг

12101

бітуми

12200

Підземні води

12201

мінеральні для промислового розливу

12202

мінеральні (лікувальні та лікувально-столові питні) для внутрішнього використання лікувальними закладами

12203

мінеральні (лікувальні) для зовнішнього використання лікувальними закладами

12204

промислові (розсіл)

12205

теплоенергетичні (термальні)

12206

прісні підземні води

12300

Поверхневі води

12301

ропа (лікувальна, промислова)

12400

Грязі лікувальні

12401

Грязі лікувальні

20000

Корисні копалини місцевого значення

20100

Сировина для будівельного вапна та гіпсу

20101

крейда і вапняк на вапно, крейда будівельна

20102

гіпс

20200

Сировина для хімічних меліорантів ґрунтів

20201

вапняк

20300

Сировина для бутового каменю

20301

сировина для бутового каменю (всі види гірських порід, придатність яких визначається державними стандартами, в тому числі для щебеневої продукції)

20400

Сировина піщано-гравійна

20401

сировина піщано-гравійна

20402

сировина піщано-глиниста для закладки вироблених просторів, будівництва дорожніх насипів, дамб тощо

20500

Глинисті породи

20501

глина тугоплавка

20502

каолін первинний

20503

глина вогнетривка

20504

каолін вторинний

20505

сировина керамзитова

20506

сировина цегельно-черепична

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової адміністрації України № 14964/7/15-0917 від 27.05.2011 щодо використання еталонного довідника назв корисних копалин

Щодо використання еталонного довідника назв корисних копалин

Замовити персональну презентацію