Лист Міністерства доходів і зборів України № 14061/7/99-99-19-04-02-17 від 06.08.2013 щодо подання додатка Д7 до декларації з ПДВ у зв’язку з проведенням перерахунку частки використання товарів/послуг в оподатковуваних і неоподатковуваних операціях

Лист Міністерства доходів і зборів України № 14061/7/99-99-19-04-02-17 від 06.08.2013 р. щодо подання додатка Д7 до декларації з ПДВ у зв’язку з проведенням перерахунку частки використання товарів/послуг в оподатковуваних і неоподатковуваних операціях

...

Щодо подання додатка Д7 до декларації з ПДВ у зв'язку з проведенням перерахунку частки використання товарів/ послуг в оподатковуваних і неоподатковуваних операціях

Міністерство доходів і зборів України розглянуло лист МГУ Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників від 18.06.2013 р. N 359/8/39-147 щодо подання додатка Д7 до декларації з податку на додану вартість у зв'язку з проведенням перерахунку частки використання товарів/ послуг в оподатковуваних і неоподатковуваних операціях і повідомляє.

Пропорційне віднесення сум податку до податкового кредиту регулюється статтею 199 розділу V Кодексу.

Пунктом 15 розділу III Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2011 р. N 1492, визначено, що додатки 1, 6, 7, 8 подаються до декларацій 0110/0121-123/0130/0140 за наявності подій, які підлягають відображенню у таких додатках.

Додаток Д7 заповнюється платниками, які придбані та/або виготовлені товари/ послуги використовують частково в оподатковуваних операціях, а частково - в неоподатковуваних.

Звітні періоди, в яких необхідне заповнення та подання додатка 7 до декларації з податку на додану вартість, визначено формами таблиць 1, 2, 3, а саме:

Таблиця 1:

1) рядок 1: розрахунок частки використання товарів/ послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється один раз за результатами попереднього звітного року у рядку 1 таблиці 1 додатка 7 та надається один раз з декларацією за січень (I квартал). Визначена частка застосовується протягом поточного календарного року;

2) рядок 2: розрахунок частки використання товарів/ послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється один раз за результатами звітного періоду, у якому вперше декларуються неоподатковувані операції. Додаток Д7 із заповненою таблицею 1 (рядок 2) надається один раз протягом поточного року разом з декларацією того звітного періоду, в якому вперше задекларовано неоподатковувані операції.

Рядки 3.1 - 3.3 заповнюються при перерахунку за підсумками одного, двох і трьох календарних років відповідно, що настають за роком, в якому необоротні активи почали використовуватися (введені в експлуатацію); розраховується у декларації за грудень (IV квартал) (у разі зняття з обліку - у декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке зняття). Таблиця 1 із заповненими рядками 3.1 - 3.3 додатка Д7 надається разом з декларацією за грудень (IV квартал) (у разі зняття з обліку - з декларацією за останній податковий період, коли відбулося таке зняття).

Таблиця 2. Заповнюється за підсумками поточного календарного року; додаток із заповненою таблицею 2 подається разом з декларацією за останній податковий період року (у разі зняття платника з обліку - разом з декларацією за останній податковий період, коли відбулося зняття з обліку) .

Таблиця 3. Заповнюється при перерахунку частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях за результатами одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватися (введені в експлуатацію). Додаток із заповненою таблицею 3 подається разом з декларацією за XII (IV кварталу), або разом з декларацією податкового періоду, в якому платника виключено з реєстру платників податку на додану вартість (останнього податкового періоду) .

Таблиця 4. Заповнюється платниками, які застосовують касовий метод визначення податкових зобов'язань та податкового кредиту згідно з пунктом 187.10 статті 187 розділу V Кодексу. Розрахунок подається щомісячно.

Заступник Міністра

А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Міністерства доходів і зборів України № 14061/7/99-99-19-04-02-17 від 06.08.2013 щодо подання додатка Д7 до декларації з ПДВ у зв’язку з проведенням перерахунку частки використання товарів/послуг в оподатковуваних і неоподатковуваних операціях

Лист Міністерства доходів і зборів України № 14061/7/99-99-19-04-02-17 від 06.08.2013 р. щодо подання додатка Д7 до декларації з ПДВ у зв’язку з проведенням перерахунку частки використання товарів/послуг в оподатковуваних і неоподатковуваних операціях

Замовити персональну презентацію