Лист Міністерства доходів і зборів України № 13876/7/99-99-18-02-02-17 від 16.06.2014 про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

Про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

...

Головним управлінням Міндоходів в областях та м. Києві

Для забезпечення реалізації прав фізичних осібна одержання адміністративних послуг, а також реалізації права громадян України на присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків незалежно від реєстрації їх місця проживання чи перебування або відсутності такої реєстрації Міністерство доходів і зборів України зобов'язує:

забезпечити прийом облікових карток фізичних осіб - платників податків для реєстрації у Державному реєстрі фізичних осібплатників податків (далі – Державний реєстр)або повідомлень(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) для реєстрації фізичних осіб у Окремому реєстрі Державного реєстру незалежно від місця проживання (реєстрації) або місця отримання доходів у будь-якому територіальному органі Міністерства доходів і зборів України;

здійснювати видачу документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, внесення до паспортів громадян України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, внесення відмітки щодо наявності права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта громадянина України для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, надання відомостей про джерела/суми доходів протягом п'яти робочих днів;

начальників ГУ Міндоходів організувати оперативне та якісне обслуговування фізичних осібплатників податків, які реєструються або подають зміни до Державного реєстру.

Перший заступник Міністра І.О. Білоус

close icon
Структура документа
Лист Міністерства доходів і зборів України № 13876/7/99-99-18-02-02-17 від 16.06.2014 про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

Про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

Замовити персональну презентацію