Лист Державної податкової адміністрації України № 13724/7/17-0317 від 17.05.2011 щодо плати за землю з фізичних осіб

Щодо плати за землю з фізичних осіб

...

Державна податкова адміністрація України розглянула звернення щодо плати за землю з фізичних осіб і повідомляє таке.

Земельні відносини в Україні регулюються Земельним кодексом України від 25.10.01 р. № 2768-ІІІ (далі – Земельний кодекс), а справляння плати за землю – Податковим кодексом України від 02.12.10 р. № 2755-ІV (далі – Податковий кодекс).

Згідно із статтею 269 Податкового кодексу платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі.

У статті 270 Податкового кодексу зазначено, що об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності.

У пункті 286.2 статті 286 Податкового кодексу зазначено, що платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями.

Відповідно до пункту 287.2 статті 287 Податкового кодексу облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

Згідно із статтею 80 Земельного кодексу суб'єктами права власності на землю є громадяни та юридичні особи – на землі приватної власності.

У статті 116 Земельного кодексу зазначено, що громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, або за результатами аукціону.

Відповідно до статті 126 Земельного кодексу документи, що посвідчують право на земельну ділянку є:

- право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом;

- право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державним актом на право постійного користування земельною ділянкою;

- право оренди земельної ділянки посвідчується договором оренди землі.

Згідно із пунктом 5 Указу Президента України від 19 січня 1999 року № 32/99 „Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення” (далі – Указ № 32/99) покупцями земельних ділянок несільськогосподарського призначення можуть бути, зокрема, громадяни Українисуб'єкти підприємницької діяльності. Але з підписанням Указу Президента України від 20 липня 2007 року № 650/2007 вказаний Указ втратив чинність.

Відповідно до статті 50 Цивільного кодексу України від 16.01.03 р. № 435-IV фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом.

Згідно із пунктом 1 статті 128 Господарського кодексу громадянин визнається суб'єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до статті 58 цього Кодексу.

Указом Президента України від 3 липня 1998 року № 727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва” (в редакції Указу Президента України від 28 червня 1999 року № 746/99) регулюється порядок застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва. Суб'єкт малого підприємництва, який сплачує єдиний податок, не є платником ряду видів податків і зборів (обов'язкових платежів) , у т.ч. плати (податку) за землю.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 року № 507 “Про роз'яснення Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727” (пункт 6) в редакції до 01 січня 2011 року, визначено, що такий платник єдиного податку звільняється від плати (податку) за землю лише за ділянки, які надані в установленому чинним законодавством порядку і використовуються для здійснення підприємницької діяльності, доходи від провадження якої оподатковуються єдиним податком.

Враховуючи зазначене, якщо державний акт на право власності за земельну ділянку наданий фізичній особі – підприємцю у порядку, установленому чинним законодавством (відповідно до чинного Указу № 32/99 (з 19.01.99 р. по 20.07.07 р.), та згідно з договором купівлі – продажу земельної ділянки в зазначений термін) і земельну ділянку використовує сам підприємець, яка надана для здійснення підприємницької діяльності, то тільки такий підприємець (платник єдиного податку) звільняється від сплати земельного податку.

Заступник Голови Комісії з проведення реорганізації ДПА України,
заступник Голови ДПА України І. В. Носачова

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової адміністрації України № 13724/7/17-0317 від 17.05.2011 щодо плати за землю з фізичних осіб

Щодо плати за землю з фізичних осіб

Замовити персональну презентацію