Лист Державної податкової адміністрації України № 13663/7/29-1017 від 17.05.2011 щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію

Щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію

...

У зв'язку з набранням чинності (07.05.2011 р.) Законом України від 07.04.2011 р. № 3205-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (далі - Закон № 3205) Державна податкова адміністрація України інформує про наступне.

Законом № 3205 запроваджено принцип здійснення діяльності юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців без свідоцтв про державну реєстрацію шляхом внесення змін до деяких законів України, у тому числі до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон № 755) та Податкового кодексу України.

Зокрема, згідно із зміненим Законом № 755 юридичним особам та фізичним особам - підприємцям не видаються свідоцтва про державну реєстрацію та замість видачі, заміни або внесення відміток до свідоцтва про державну реєстрацію державний реєстратор видає (надсилає) юридичній особі або фізичній особі - підприємцю виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) у разі проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця; внесення змін до відомостей про юридичну особу або фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі та/або зазначаються у виписці з Єдиного державного реєстру; проведення інших реєстраційних дій, передбачених Законом № 755; звернення юридичної особи чи фізичної особи - підприємця тощо.

У зв'язку із зазначеними змінами у законодавстві у тих випадках, коли нормативно-правовими актами для підтвердження факту державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи - підприємця передбачається подання платником податків до органу державної податкової служби копії свідоцтва про його державну реєстрацію, слід керуватись нормами Закону № 3205 і Закону № 755. Зокрема, замість копії свідоцтва про державну реєстрацію подається копія чинної виписки із Єдиного державного реєстру платниками податків, державну реєстрацію яких проведено після 07.05.2011 року або стосовно яких після зазначеної дати до Єдиного державного реєстру були внесені зміни щодо відомостей, які зазначались у свідоцтві про державну реєстрацію або вказуються у виписці. Як і раніше, подається копія свідоцтва про державну реєстрацію платниками податків, державну реєстрацію яких проведено до 07.05.2011 року та стосовно яких після зазначеної дати до Єдиного державного реєстру не вносились зміни щодо відомостей, які зазначались у свідоцтві про державну реєстрацію або вказуються у виписці, а також платниками податків, для яких установлені особливості їх державної реєстрації та відомості про яких не включаються до Єдиного державного реєстру.

Окрім того, засобом підтвердження факту державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи - підприємця та підставою для взяття на облік платників податків є відомості із Єдиного державного реєстру. У теперішній час такі відомості органи державної податкової служби отримують щоденно в електронному вигляді відповідно до Порядку взаємодії суб'єктів інформаційного обміну щодо надання та використання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Якщо ж у зв'язку із здійсненням повноважень, визначених Податковим кодексом України, у органів державної податкової служби виникає потреба у отриманні документального підтвердження факту державної реєстрації тієї чи іншої особи, податковий орган на підставі відповідного письмового запиту може в установленому порядку отримати витяг або довідку із Єдиного державного реєстру.

ДПА України звертає також увагу на те, що ті юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які зареєстровані до 01.04.2004 року та відомості про яких досі не включені до Єдиного державного реєстру, зобов'язані до 10.02.2012 року подати державному реєстратору реєстраційну картку для включення відомостей про них до Єдиного державного реєстру, як того вимагають пункти 2 - 4 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 01.07.2010 р. № 2390-VI "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо спрощення механізму державної реєстрації припинення суб'єктів господарювання" .

Заступник Голови комісії з проведення реорганізації ДПА України,
заступник Голови О. М. Любченко

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової адміністрації України № 13663/7/29-1017 від 17.05.2011 щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію

Щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію

Замовити персональну презентацію