Лист Державної податкової служби України № 13604/6/15-1415 від 31.07.2012 щодо податкового обліку окремих операцій постійного представництва нерезидента

Про податковий облік окремих операцій постійного представництва нерезидента

...

Державна податкова служба України розглянула лист представництва (нерезидента) в Україні про надання податкової консультації щодо податкового обліку окремих операцій постійного представництва в Україні у зв'язку з виконанням контракту між компанією (нерезидентом) та НАК "Укренерго" про спорудження ліній електропередач на території України та відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України роз'яснює наступне.

Згідно зі ст. 4 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) одним з основних принципів, на яких грунтується податкове законодавство України, є рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації та єдиний підхід до встановлення податків. Враховуючи те, що в розумінні Кодексу постійне представництво резидента Індії в Україні є платником податку на прибуток підприємств, якє здійснює свою діяльність незалежно від нерезидента (п. 160.8 ст. 160), дохід (прибуток) з джерелом походження з України такого постійного представництва згідно з вимогами кодексу, Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Індія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал (ст. 7) оподатковується за загальними правилами, встановленими розділом III " Податок на прибуток підприємств" Кодексу для платників цього податку.

Таким чином, при визначенні об'єкта обкладення податком на прибуток підприємств постійному представництву (нерезидента) слід користуватися відповідними положеннями Кодексу, які встановлюють порядок визнання і складу доходів і витрат за операціями, які здійснюються представництвом. Так, зокрема, відповідно до п. 135.3 ст. 135 Кодексу суми, відображені у складі доходів платника податку, не підлягають повторному включенню до складу його доходів.

Зважаючи на вищевикладене грошові кошти, отримані на рахунок представництва (нерезидента) в Україні з рахунку компанії (нерезидента), який відкритий в іноземному банку, не підлягають повторному включенню до доходу представництва (нерезидента) в Україні (у тому числі як безповоротна фінансова допомога) , якщо ці кошти сплачені замовником, НАК "Укренерго", за послуги та/або товари, що надаються (поставляються) представництвом цього замовнику і вони (кошти) підлягають оподаткуванню (відображенню в податковому обліку представництва) як доходи такого представництва.

При цьому для застосування представництвом (нерезидента) в Україні вищезазначеного порядку податкового обліку є необхідним наявність контракту між компанією (нерезидентом) та НАК "Укренерго", укладеного за участю представництва компанії в Україні, в якому передбачено порядок розрахунків між НАК "Укренерго" та представництвом через рахунок компанії (нерезидента) в іноземному банку.

Заступник Голови
А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 13604/6/15-1415 від 31.07.2012 щодо податкового обліку окремих операцій постійного представництва нерезидента

Про податковий облік окремих операцій постійного представництва нерезидента

Замовити персональну презентацію