Лист Державної податкової служби України № 13218/С/15-2114, № 12409/7/15-2117 від 27.04.2012 щодо порядку подання звітності та сплати збору за спеціальне використання води

Щодо порядку подання звітності та сплати збору за спеціальне використання води

...

Державна податкова служба України розглянула запит щодо порядку подання звітності та сплати збору за спеціальне використання води і повідомляє.

Пунктом 323.1 статті 323 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) визначено, що платниками збору є водокористувачі - суб'єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи - підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об'єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

Відповідно до пункту 326.1 статті 326 Кодексу водокористувачі самостійно обчислюють збір за спеціальне використання води щокварталу наростаючим підсумком з початку року. Збір обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої, отриманої від інших водокористувачів) водних об'єктів з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок збору та коефіцієнтів.

За обсяги води, переданої водокористувачем-постачальником іншим водокористувачам без укладення з останніми договору на поставку води, збір обчислюється і сплачується таким водокористувачем-постачальником. Водокористувачі, які використовують воду із змішаного джерела, обчислюють збір, враховуючи обсяги води в тому співвідношенні, у якому формується таке змішане джерело, що зазначається в дозволах та договорах на поставку води, з урахуванням втрат води в їх системах водопостачання, ставок збору та коефіцієнтів (п. 326.3 ст. 326 Кодексу).

Згідно з пунктом 328.2 статті 328 Кодексу платники збору обчислюють суму збору наростаючим підсумком з початку року та складають податкові декларації за формою, встановленою в порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.

Відповідно до пункту 328.3 статті 328 Кодексу податкові декларації збору подаються платниками збору органам державної податкової служби у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації, а пунктом 328.4 статті 328 Кодексу визначено, що збір сплачується платниками збору у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.

Разом з тим пунктом 8.3 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1588, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 р. за № 1562/20300 (далі - Порядок № 1588), передбачено, що якщо у платника податків відбувається реєстрація, створення чи відкриття об'єкта оподаткування на території адміністративно-територіальної одиниці, де він не перебуває на обліку, то такий платник податків зобов'язаний стати на облік за неосновним місцем обліку в органі державної податкової служби за місцезнаходженням такого об'єкта у порядку, визначеному розділом VII цього Порядку.

Таким чином, якщо у фізичної особи - підприємця зареєстровано, створено чи відкрито об'єкти оподаткування (зокрема, власні нежитлові приміщення, в яких здійснюється використання води) на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, де такий суб'єкт господарювання не перебуває на обліку, то такий суб'єкт господарювання зобов'язаний стати на облік як платник збору за спеціальне використання води за неосновними місцями обліку в органах державної податкової служби за місцезнаходженнями таких об'єктів у порядку, визначеному розділом VII Порядку № 1588, та сплачувати збір за спеціальне використання води за такими неосновними місцями обліку.

Голова О.В. Клименко

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 13218/С/15-2114, № 12409/7/15-2117 від 27.04.2012 щодо порядку подання звітності та сплати збору за спеціальне використання води

Щодо порядку подання звітності та сплати збору за спеціальне використання води

Замовити персональну презентацію