Лист Державної податкової служби України № 13067/7/15-2117 від 08.05.2012 щодо збору за спеціальне використання води

Щодо збору за спеціальне використання води

...

Державна податкова служба України у зв'язку із запитами органів державної податкової служби та платників збору за спеціальне використання води щодо оподаткування збором обсягів води, що забирається з криниці, повідомляє.

Статтею 48 Водного кодексу України (далі – Водний кодекс), визначено, що до спеціального водокористування належить забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів.

Водокористувач здійснює спеціальне використання водних ресурсів у разі здійснення хоча б одного з перелічених його видів.

Згідно зі статтею 1 Водного кодексу водний об'єкт – природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (море, річка, озеро, водосховище, ставок, канал, водоносний горизонт). Водоносний горизонт – однорідна пластова товща гірських порід, де постійно знаходяться води.

Отже, водоносні горизонти належать до водних об'єктів, а забір води – це вилучення води з водного об'єкта за допомогою технічних пристроїв або без них.

Відповідно до пункту 323.1 статті 323 Податкового кодексу України (далі – Податковий кодекс), платниками збору за спеціальне використання води є водокористувачі - суб'єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи - підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об'єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

Пунктом 324.1 статті 324 Податкового кодексу визначено, що об'єктом оподаткування збором є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання.

При цьому тип джерела водопостачання, категорія якості води та глибина водного об'єкта, з якого забирається вода, не впливають на обов'язок сплати збору за спеціальне використання води суб'єктами господарювання, що здійснюють використання води.

Виключенням є обсяги води, що використовується для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок), за які збір не справляється (пп. 324.4.1 п. 324.4 ст. 324 Податкового кодексу).

Отже, якщо суб'єктом господарювання використовується вода з криниць, то за обсяги використаної води (крім випадків, передбачених пунктом 324.4 статті 324 Податкового кодексу) такий суб'єкт господарювання повинен сплачувати збір за спеціальне використання води.

Заступник Голови А.П. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 13067/7/15-2117 від 08.05.2012 щодо збору за спеціальне використання води

Щодо збору за спеціальне використання води

Замовити персональну презентацію