Лист Державної податкової служби України № 1303/7/15-3417-27 від 23.09.2011 щодо віднесення до податкового кредиту суми податку на додану вартість

Щодо віднесення до податкового кредиту суми податку на додану вартість

...

Державна податкова служба України розглянула листи стосовно віднесення до податкового кредиту суми податку на додану вартість, яка відповідає неамортизованій частині вартості основних фондів, при продажу таких основних фондів з податку на додану вартість, що раніше були придбані для звільнених від оподаткування операцій, і повідомляє.

Відповідно до пункту 198.3 статті 198 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) визначено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/ послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

• придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;

• придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/ послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Відповідно до пункту 198.4 статті 198 Кодексу визначено, що якщо платник податку придбає (виготовляє) товари/ послуги та необоротні активи, які призначаються для їх використання в операціях, що не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, то суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не відносяться до податкового кредиту зазначеного платника.

Тобто у періоді придбання платником податку основних фондів для звільнених операцій право на отримання податкового кредиту у такого платника податку відсутнє. У податковому періоді, в якому такі основні фонди будуть реалізовані, тобто відбудеться використання їх в оподатковуваних операціях, платник податку отримує право на включення до складу податкового кредиту частини суми податку на додану вартість, яка відповідає незамортизованій частині вартості, але не вище рівня звичайної ціни, що склалася на момент такого продажу, за умови наявності належним чином оформленої податкової накладної. При цьому якщо з моменту придбання основних фондів минуло понад 1095 днів, то платник податку у разі продажу основних фондів не має права за такою податковою накладною віднести до складу податкового кредиту суми податку на додану вартість, сплачені при їх придбанні.

Заступник Голови
С. Лекарь

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 1303/7/15-3417-27 від 23.09.2011 щодо віднесення до податкового кредиту суми податку на додану вартість

Щодо віднесення до податкового кредиту суми податку на додану вартість

Замовити персональну презентацію