Лист Державної податкової адміністрації України № 12601/7/19-0217 від 05.05.2011 щодо надання методичних рекомендацій (таблиця відповідності видів порушень норм законів з питань оподаткування або іншого законодавства типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних (фінансових) санкцій)

Щодо надання методичних рекомендацій (таблиця відповідності видів порушень норм законів з питань оподаткування або іншого законодавства типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних (фінансових) санкцій)

...

Державна податкова адміністрація України направляє оновлену редакцію таблиці відповідності видів порушень норм законів з питань оподаткування або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС, типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та кодів бюджетної класифікації, за якими повинні обліковуватись кошти, спрямовані платниками на погашення вказаних санкцій.

Крім того, повідомляємо про втрату чинності наступних листів ДПА України:

• від 25.03.2011 р. № 8289/7/19-0217 "Щодо надання методичних рекомендацій";

Зобов'язуємо довести лист до підпорядкованих органів державної податкової служби для використання у роботі та забезпечити контроль за виконанням.

Заступник Голови комісії з проведення реорганізації ДПА України,
заступник Голови ДПА України О. Любченко

Додаток


з/п

Назва нормативного акта

Статті

Ознаки порушення

Суб'єкт порушення (відповідальності)

Розмір штрафної (фінансової) санкції

Повідомлення-рішення

Код бюджетної класифікації, на якому обліковуються застосовані штрафні (фінансові) санкції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ПК

П. 117.1, абз. 1, 2

Неподання у строки та у випадках, передбачених цим Кодексом, заяв або документів для взяття на облік у відповідному органі ДПС, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності, відповідно до вимог, встановлених цим Кодексом

Самозайняті особи

Штраф 170 грн.

Повідомлення-рішення форми "Р"

Бюджет 30 (державний),
код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції"

Юридичні особи та їх відокремлені підрозділи

Штраф 510 грн.

Юридичні особи, відповідальні за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність

Штраф 510 грн.

2

ПК

П. 117.1, абз. 3

Неусунення порушень, що вказані в абзаці 1 п. 117.1, або ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої були застосовані штрафи за таке порушення

Самозайняті особи

Штраф 340 грн.

Повідомлення-рішення форми "Р"

Бюджет 30 (державний),
код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції"

Юридичні особи та їх відокремлені підрозділи

Штраф 1020 грн.

Юридичні особи, відповідальні за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність

Штраф 1020 грн.

3

ПК

П. 118.1, абз. 1, 2

Неподання відповідним органам державної податкової служби в установлений статтею 69 цього Кодексу строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників податків

Банки; інші фінансові установи

Штраф 340 грн. за кожний випадок неподання або затримки

Повідомлення-рішення форми "Р"

Бюджет 30 (державний),
код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції"

4

ПК

П. 118.2, абз. 1, 2

Здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного органу ДПС про взяття рахунку на облік в органах державної податкової служби

Банки; інші фінансові установи

Штраф 10 % суми усіх операцій за весь період до отримання такого повідомлення, здійснених з використанням таких рахунків (крім операцій з перерахування коштів до бюджетів або державних цільових фондів), але не менш як 850 грн.

Повідомлення-рішення форми "Р"

Бюджет 30 (державний),
код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції"

5

ПК

П. 118.3, абз. 1, 2

Неповідомлення про свій статус банку або іншій фінансовій установі при відкритті рахунку

Фізичні особи - підприємці; особи, що проводять незалежну професійну діяльність

Штраф 340 грн. за кожний випадок неповідомлення

Повідомлення-рішення форми "Р"

Бюджет 30 (державний),
код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції"

6

ПК

П. 119.1, абз. 1, 2

Неподання або порушення порядку подання платником податків інформації для формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб, платників податків, передбаченого цим Кодексом

Платники податків

Штраф 85 грн.

Повідомлення-рішення форми "Р"

Бюджет 30 (державний),
код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції"

7

ПК

П. 119.1, абз. 3, 4

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за порушення ст. 119.1, абз. 1, 2

Платники податків, до яких протягом року були застосовані штрафи за таке порушення

Штраф 170 грн.

Повідомлення-рішення форми "Р"

Бюджет 30 (державний),
код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції"

8

ПК

П. 119.2, абз. 1, 2

Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податку, суми утриманого з них податку

Платники податків

Штраф 510 грн.

Повідомлення-рішення форми "Р"

Зараховуються на ті самі коди бюджетної класифікації, що й податки та збори (ф. 1-ДФ на код 11010100 " Податок на доходи найманих працівників"

9

ПК

П. 119.2, абз. 3, 4

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за порушення ст. 119.2, абз. 1, 2

Платники податків, до яких протягом року були застосовані штрафи за таке порушення

Штраф 1020 грн.

Повідомлення-рішення форми "Р"

Зараховуються на ті самі коди бюджетної класифікації, що й податки та збори (ф. 1-ДФ на код 11010100 " Податок на доходи найманих працівників"

10

ПК

П. 119.3, абз. 1, 2

Оформлення документів, які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків без зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім випадків, визначених пунктом 119.2 цієї статті

Платники податків

Штраф 170 грн.

Повідомлення-рішення форми "Р"

Зараховуються на ті самі коди бюджетної класифікації, що й податки та збори

11

ПК

П. 120.1, абз. 1, 2

Неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки, збори податкових декларацій (розрахунків)

Платники податків або інші особи, зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки

Штраф 170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання

Повідомлення-рішення форми "Р"

Зараховуються на ті самі коди бюджетної класифікації, що й податки та збори

Неподання або несвоєчасне подання платником податків податкових декларацій з податку на додану вартість (скорочена) та декларації з податку на додану вартість (спеціальна)

14010100 " Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)"

12

ПК

П. 120.1, абз. 3, 4

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за порушення ст. 120.1, абз. 1, 2

Платник податків або інші особи, до яких протягом року було застосовано штраф за таке порушення

Штраф 1020 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання

Повідомлення-рішення форми "Р"

Зараховуються на ті самі коди бюджетної класифікації, що й податки та збори

Ті самі дії (неподання або несвоєчасне подання платником податків податкових декларацій з податку на додану вартість (скорочена) та декларації з податку на додану вартість (спеціальна), вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за порушення ст. 120.1, абз. 1, 2

14010100 " Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)"

13

ПК

П. 120.1.1

Неподання платником податків - фізичною особою декларації чи включення до неї перекручених (недостовірних) даних про суми одержаних доходів, понесених витрат, якщо такі дії платника призвели до заниження суми оподатковуваного доходу

Фізичні особи - платники податків

Штраф у розмірі 25 % від різниці між заниженою сумою податкового зобов'язання і сумою, визначеною податковим органом

Повідомлення-рішення форми "Р"

Зараховуються на ті самі коди бюджетної класифікації, що й податки та збори

14

ПК

П. 121.1, абз. 1, 2

Незабезпечення зберігання первинних документів облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених статтею 44 ПК строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених цим Кодексом

Платник податків

Штраф 510 грн.

Повідомлення-рішення форми "Р"

Бюджет 30 (державний),
код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції"

15

ПК

П. 121.1, абз. 3, 4

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за порушення ст. 121.1, абз. 1, 2

Платники податків, до яких протягом року були застосовані штрафи за таке порушення

Штраф 1020 грн.

Повідомлення-рішення форми "Р"

Бюджет 30 (державний),
код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції"

16

ПК

П. 122.1

Несплата (неперерахування) сум єдиного податку в порядку та у строки, визначених законодавчим актом

Фізичні особи - платники податків

Штраф у розмірі 50 % ставок податку

Повідомлення-рішення форми "Р"

Бюджет 50 (місцевий),
код бюджетної класифікації 18050100 - 18050400 "Єдиний податок"

17

ПК

П. 123.1, абз. 1, 2, а також пп. 54.3.1 та пп. 54.3.2

Неподання в установлені строки податкової декларації, заниження або завищення суми податкових зобов'язань платника податків, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, якщо про це свідчать дані перевірок результатів діяльності платника податків (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно визначив суми податкового зобов'язання)

Платники податку

Штраф у розмірі 25 % сум нарахованого податкового зобов'язання

Повідомлення-рішення форми "Р"

Зараховуються на ті самі коди бюджетної класифікації, що й податки та збори

18

ПК

П. 123.1, абз. 1, 2, а також пп. 54.3.2

Заниження суми податкових зобов'язань платника податків, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, якщо про це свідчать дані перевірок результатів діяльності платника податків (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно визначив зменшення суми бюджетного відшкодування)

Платники податку

Штраф у розмірі 25 % сум неправомірно заявленої до повернення суми бюджетного відшкодування

Повідомлення-рішення форм "В1", "В3"

14010100 " Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)"

19

ПК

П. 123.1, абз. 1, 2, а також пп. 54.3.2

Заниження суми податкових зобов'язань платника податків, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, якщо про це свідчать дані перевірок результатів діяльності платника податків (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно виявив неправомірно заявлене від'ємне значення суми податку на додану вартість)

Платники податку

Штраф у розмірі 25 % сум неправомірно заявленого від'ємного значення суми ПДВ

Повідомлення-рішення форм "В4"

14010100 " Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)"

20

ПК

П. 123.1, абз. 1, 2, а також пп. 54.3.2

Заниження суми податкових зобов'язань платника податків, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, якщо про це свідчать дані перевірок результатів діяльності платника податків (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно виявив неправомірно заявлене від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток)

Платники податку

Штраф у розмірі 25 % сум неправомірно заявленого від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток

Повідомлення-рішення форм "П"

11020000 - 11021600 " Податок на прибуток підприємств"

21

ПК

П. 123.1, абз. 1, 2, а також пп. 54.3.5

Порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податків і зборів, передбачених цим Кодексом, в тому числі податку на доходи фізичних осіб податковим агентом, якщо про це свідчать дані перевірок щодо утримання податків з джерела виплати, в тому числі податкового агента (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно визначив суми податкових зобов'язань)

Платники податку

Штраф у розмірі 25 % сум нарахованого податкового зобов'язання

Повідомлення-рішення форм "Р"

Зараховуються на ті самі коди бюджетної класифікації, що й податки та збори

22

ПК

П. 123.1, абз. 3, 4, а також пп. 54.3.1 та пп. 54.3.2

Повторно, протягом 1095 днів неподання в установлені строки податкової декларації, заниження або завищення суми податкових зобов'язань платника податків, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, якщо про це свідчать дані перевірок результатів діяльності платника податків (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно визначив суми податкового зобов'язання)

Платники податку

Штраф у розмірі 50 % сум нарахованого податкового зобов'язання

Повідомлення-рішення форми "Р"

Зараховуються на ті самі коди бюджетної класифікації, що й податки та збори

23

ПК

П. 123.1, абз. 3, 4, а також пп. 54.3.2

Повторно, протягом 1095 днів заниження суми податкових зобов'язань платника податків, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, якщо про це свідчать дані перевірок результатів діяльності платника податків (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно визначив зменшення суми бюджетного відшкодування)

Платники податку

Штраф у розмірі 50 % сум неправомірно заявленої до повернення суми бюджетного відшкодування

Повідомлення-рішення форм "В1", "В3"

14010100 " Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)"

24

ПК

П. 123.1, абз. 3, 4, а також пп. 54.3.2

Повторно, протягом 1095 днів заниження суми податкових зобов'язань платника податків, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, якщо про це свідчать дані перевірок результатів діяльності платника податків (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно виявив неправомірно заявлене від'ємне значення суми податку на додану вартість)

Платники податку

Штраф у розмірі 50 % сум неправомірно заявленого від'ємного значення суми ПДВ

Повідомлення-рішення форм "В4"

14010100 " Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)"

25

ПК

П. 123.1, абз. 3, 4, а також пп. 54.3.2

Повторно, протягом 1095 днів заниження суми податкових зобов'язань платника податків, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, якщо про це свідчать дані перевірок результатів діяльності платника податків (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно виявив неправомірно заявлене від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток)

Платники податку

Штраф у розмірі 50 % сум неправомірно заявленого від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток

Повідомлення-рішення форм "П"

11020000 - 11021600 " Податок н

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової адміністрації України № 12601/7/19-0217 від 05.05.2011 щодо надання методичних рекомендацій (таблиця відповідності видів порушень норм законів з питань оподаткування або іншого законодавства типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних (фінансових) санкцій)

Щодо надання методичних рекомендацій (таблиця відповідності видів порушень норм законів з питань оподаткування або іншого законодавства типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних (фінансових) санкцій)

Замовити персональну презентацію