Лист Державної податкової служби України № 1232/А/15-3114 від 01.03.2013 щодо тлумачення терміна "видання (книга) вітчизняного виробництва"

Щодо тлумачення терміна "видання (книга) вітчизняного виробництва"

...

Державна податкова служба України розглянула звернення, направлене Комітетом з питань податкової та митної політики Верховної Ради України листом від 18.02.2013 р. № 04-30/10-185, щодо терміну "видання (книга) вітчизняного виробництва" в частині застосування підпункту 197.1. 25 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та в межах своєї компетенції повідомляє.

Згідно з підпунктом 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 Кодексу звільняються від обкладення податком на додану вартість операції з поставки (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок (крім видань еротичного характеру), учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови, доставки таких періодичних видань друкованих засобів масової інформації на митній території України.

Звільнення від оподаткування товарів, передбачене пунктом 197.1 цієї статті, поширюється на операції з ввезення на митну територію України (пункт 197.4 статті 197 Кодексу).

Тобто операції з поставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок (крім видань еротичного характеру), учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників звільняються від обкладення податком на додану вартість, якщо дані товари вітчизняного виробництва.

Під друкованими засобами масової інформації (пресою) в Україні відповідно до Закону України від 16.11.92 р. № 2782-XII "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" розуміються періодичні видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію.

При цьому згідно з підпунктом 2.2 пункту 2 наказу Міністерства юстиції України від 21.02.2006 р. № 12/5 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні та Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності" визначено статус вітчизняного і спільного видання:

вітчизняне - друкований засіб масової інформації, у якого засновником виступають українська (-і) юридична (і) та/або фізична (-і) особа (-и);

спільне - друкований засіб масової інформації, створений за участю іноземної (-их) юридичної (-их) та/або фізичної (-их) особи (осіб).

У відповідності зі статтею 1 Закону України від 05.06.97 р. № 318/97-ВР "Про видавничу справу" (далі - Закон № 318) видання - твір (документ), який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений друкуванням, тисненням або іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає вимогам державних стандартів, інших нормативно-правових актів щодо видавничого оформлення, поліграфічного і технічного виконання.

При цьому відповідно до статті 27 Закону № 318 всі без винятку видання, випущені в Україні, повинні бути внесені в державний бібліографічний реєстр, який веде книжкова палата України.

Таким чином, з урахуванням зазначених термінів під терміном "видання (книга) вітчизняного виробництва" слід розуміти періодичні видання друкованих засобів масової інформації, книги, учнівські зошити, підручники і навчальні посібники (зазначені у підпункті 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 Кодексу), які виготовлені в Україні підприємствами, засновниками яких виступають українське (-і) юридична (-і) та/або фізична (-і) особа (-и).

Заступник Голови А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 1232/А/15-3114 від 01.03.2013 щодо тлумачення терміна "видання (книга) вітчизняного виробництва"

Щодо тлумачення терміна "видання (книга) вітчизняного виробництва"

Замовити персональну презентацію