Лист Міністерства доходів і зборів України № 11981/6/99-99-19-04-02-15 від 26.09.2013 щодо заповнення розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних

Щодо заповнення розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних

...

Міністерство доходів і зборів України розглянуло лист щодо окремих питань заповнення розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних, направлений на розгляд Міністерства листом Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, і повідомляє.

Відповідно до пункту 192.1 статті 192 розділу V Податкового кодексу України (далі – Кодекс), якщо після постачання товарів/ послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд, перерахунок у випадках повернення товарів/ послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/ послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.

Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку – постачальника, то:

а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає отримувачу розрахунок коригування податку;

б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв'язку з отриманням таких товарів/ послуг (підпункт 192.1.1 пункту 192.1 статті 192 розділу V Кодексу).

Згідно з пунктом 18 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 01.11.11. р. № 1379 (далі - Порядок № 1379), у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань відповідно до статті 192 розділу V Кодексу постачальник товарів/ послуг виписує розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі – розрахунок) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

Відповідно до встановленої форми розрахунку покупець при його отриманні має засвідчити факт такого отримання, а саме зазначити на примірнику розрахунку продавця дату отримання розрахунку та засвідчити підписом. Таким чином, дата підпису розрахунку має відповідати даті його отримання.

У разі зміни податкових зобов'язань продавця у зв'язку з поверненням ним покупцю коштів за товари/ послуги або повернення товарів покупцем розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної виписується в день повернення (коштів або товарів) незалежно від того, чи здійснювалася така операція у тому самому звітному періоді, в якому відбулося постачання товарів (отримання коштів) та було виписано податкову накладну, чи в іншому періоді.

Враховуючи наведене, при здійсненні перерахунку у випадках повернення товарів особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/ послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача повинні бути відкориговані одночасно в тому звітному періоді, на який припадає дата отримання та підписання отримувачем розрахунку.

Якщо покупець відмовляється підписувати розрахунок коригування та відкоригувати свій податковий кредит, то законодавчі підстави для коригування податкових зобов'язань у постачальника відсутні. При цьому, статтею 188 глави 20 розділу IV Господарського кодексу України визначено, що у разі, якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

Заступник Міністра А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Міністерства доходів і зборів України № 11981/6/99-99-19-04-02-15 від 26.09.2013 щодо заповнення розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних

Щодо заповнення розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних

Замовити персональну презентацію