Лист Державної податкової адміністрації України № 11956/7/15-0317 від 27.04.2011 щодо визначення об'єкта оподаткування

Щодо визначення об'єкта оподаткування

...

Згідно з пп. 140.1.2 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) при визначенні об'єкта оподаткування враховуються витрати (крім тих, що підлягають амортизації) , пов'язані з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності, на винахідництво і раціоналізацію господарських процесів, проведення дослідно-експериментальних та конструкторських робіт, виготовлення та дослідження моделей і зразків, пов'язаних з основною діяльністю платника податку, витрати з нарахування роялті та придбання нематеріальних активів (крім тих, що підлягають амортизації) для їх використання в господарській діяльності платника податку.

При цьому цим пунктом встановлено, що до складу витрат платника податку не включаються нарахування роялті у звітному періоді на користь нерезидента (крім нарахувань на користь постійного представництва нерезидента, яке підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 160.8 нарахувань, що здійснюються суб'єктами господарювання у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення", та нарахувань за надання права на користування авторським, суміжним правом на кінематографічні фільми іноземного виробництва, музичні та літературні твори) в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням податку на додану вартість та акцизного податку) за рік, що передує звітному, а також у випадках якщо виконується будь-яка з умов, передбачених цим пунктом, зокрема, роялті виплачуються щодо об'єктів, права інтелектуальної власності щодо яких вперше виникли у резидента України. При цьому у разі виникнення розбіжностей між податковим органом та платником податку стосовно визначення особи, у якої вперше виникли (були набуті) права інтелектуальної власності на об'єкт інтелектуальної власності, такі податкові органи зобов'язані звернутися до спеціально уповноваженого органу, визначеного Кабінетом Міністрів України, для отримання відповідного висновку.

Таким чином, платники податку на прибуток підприємства не мають права включати до складу витрат роялті, нараховані на користь нерезидента, якщо роялті виплачуються щодо об'єктів, права інтелектуальної власності щодо яких вперше виникли у резидента України (пп. "в" п. 1 пп. 140.1.2 п. 140.1 ст. 140).

Заступник Голови комісії з проведення реорганізації ДПА України,
заступник Голови ДПА України О. М. Любченко

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової адміністрації України № 11956/7/15-0317 від 27.04.2011 щодо визначення об'єкта оподаткування

Щодо визначення об'єкта оподаткування

Замовити персональну презентацію