Лист Державної податкової адміністрації України № 11915/7/16-1417 від 27.04.2011 щодо наказу ДПА України від 29.03.2011 р. № 167

Щодо наказу ДПА України від 29.03.2011 р. № 167

...

Державна податкова адміністрація України в зв'язку з реєстрацією в Міністерстві юстиції України 18.04.2011 р. за № 483/19221 наказу ДПА України від 29.03.2011 р. № 167 „Про затвердження Порядку визначення сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України” (далі – наказ № 167) повідомляє наступне.

Наказ № 167 розроблений відповідно до пункту 2 постановиКабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. № 1233 „Про затвердження Порядку обліку визначення сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг” (далі – Постанова № 1233), пункту 9 Порядку обліку визначення сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, затвердженого Постановою № 1233, та з урахуванням вимог Податкового кодексу України.

Постановою № 1233 зобов'язано Державну податкову службу забезпечити облік сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг за операціями, що здійснюються на митній території України (пункт 2 Постанови); Державну митну службу – облік сум податків та зборів, не сплачених суб'єктами господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, під час ввезення (пересилання) товарів на митну територію України (пункт 3 Постанови).

Затверджений Постановою № 1233 Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг (далі – Порядок обліку) є обов'язковим для виконання суб'єктами господарювання, які відповідно до Податкового кодексу України не сплачують податки та збори до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг.

Зазначені суб'єкти зобов'язані вести облік сум пільг та складати Звіт про суми податкових пільг (далі – Звіт), форма якого затверджена Постановою № 1233, та який подається за три, шість, дев'ять і дванадцять календарних місяців за місцем реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. Звіт заповнюється наростаючим підсумком з початку року у гривнях, без десяткових знаків з відповідним округленням за загально установленими правилами.

На підставі Звіту органами Державної податкової служби ведеться облік податкових пільг.

У разі коли суб'єкт господарювання пільгами в оподаткуванні не користувався з початку року, звіт не подається.

Наказом № 167 затверджено Порядок визначення сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України, в якому запроваджений механізм визначення таких сум залежно від особливостей оподаткування, зокрема:

- звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання товарів (послуг);

- операції з експорту товарів (супутніх послуг) та операції з постачання товарів (послуг) на митній території України, які оподатковуються за нульовою ставкою;

- спеціальні режими оподаткування у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства.

Зважаючи на те, що переробні підприємства починаючи з 1 січня 2011 року, відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, суму податку на додану вартість, нараховану на вартість реалізованих ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо і м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі спрямовують до спеціального фонду державного бюджету, а тому такі операції не вважаються пільговими та не підлягають відображенню в Звіті.

Отже, якщо платники податку на додану вартість за результатами своєї діяльності заповнювали в декларації з податку на додану вартість (загальній) рядки 2, 5 розділу I « Податкові зобов'язання» або подавали податкові декларації з ПДВ (скорочену чи спеціальну), то такі платники в обов'язковому порядку повинні відобразити пільгові операції в Звіті в розрізі кодів пільг.

Розрахунок суб'єктом господарювання сум пільг з податку відбувається у порядку, встановленому Державною податковою службою України.

Державна податкова адміністрація України зобов'язує довести вимоги наказу № 167 до відома органів державної податкової служби і платників податку, забезпечити контроль за повнотою отримання Звіту про суми отриманих пільг та правильністю його заповнення.

Заступник голови комісії з проведення реорганізації ДПА України,
заступник Голови ДПА України О. М. Любченко

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової адміністрації України № 11915/7/16-1417 від 27.04.2011 щодо наказу ДПА України від 29.03.2011 р. № 167

Щодо наказу ДПА України від 29.03.2011 р. № 167

Замовити персональну презентацію