Лист ДФСУ № 118/5/99-99-18-02-02-16 від 24.07.2014 про реєстраційні номери облікових карток платників податків

Про реєстраційні номери облікових карток платників податків

...

Державна фіскальна служба України у зв'язку зі зверненнями, що надходять від платників податків, щодо відмов громадянам у наданні банківських послуг (відкритті карткових рахунків, отримання кредитів тощо) на підставі того, що банківськими установами при перевірці достовірності формування реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі - реєстраційний номер) встановлено невідповідність реєстраційного номера даті народження та/або статі фізичної особи, повідомляє таке.

Відповідно до пункту 63.5 статті 63 глави 6 Розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс) всі фізичні особи - платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр).

Статтею 70 глави 6 Розділу II Кодексу встановлено, що порядок формування реєстраційного номера та форма документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, визначаються та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Формування реєстраційного номера здійснюється на підставі відомостей, поданих фізичною особою в обліковій картці фізичної особи - платника податків за формою № 1ДР.

Розділом XIII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.12.2013 р. № 779 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.12.2013 р. за № 2211/24743 (далі - Положення), визначено структуру реєстраційного номера:

XXXXXNNNNK, де: XXXXX - порядковий номер реєстрації дня народження фізичної особи (для однієї дати народження може бути надано два і більше порядкових номерів); NNNN - порядковий номер облікової картки; К - контрольний розряд.

Так, наприклад, для дати народження 01.01.1947 реєстраційний номер може починатися як з цифри "1", так і цифри "8".

Підтвердженням достовірності реєстраційного номера є документ, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі - картка платника податків, або дані про реєстраційний номер з Державного реєстру, внесені до паспорта громадянина України. При цьому одним із реквізитів, зазначених у картці платника податків, є саме дата народження.

Додатково повідомляємо, що у разі зміни у паспортному документі фізичної особи даних, що вносяться до облікової картки фізичної особи - платника податків, контролюючі органи вносять відповідні зміни до реєстраційних даних Державного реєстру, в тому числі такі зміни можуть стосуватися і зміни дати народження, при цьому реєстраційний номер не змінюється.

З огляду на викладене, просимо довести зазначене до відома банків для врахування у подальшій роботі та уникнення випадків відмов у наданні банківських послуг громадянам з причини невідповідності реєстраційного номера у разі пред'явлення фізичною особою оригіналу документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі - Картки платника податків, або наявності даних про реєстраційний номер, внесених контролюючими органами до паспорта громадянина України (сторінки 7 - 9) (пункт 70.10 статті 70 глави 6 Розділу II Кодексу).

Додаток: на 5 арк. у 1 прим.

Голова І. О. Білоус

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 118/5/99-99-18-02-02-16 від 24.07.2014 про реєстраційні номери облікових карток платників податків

Про реєстраційні номери облікових карток платників податків

Замовити персональну презентацію