Лист Міністерства доходів і зборів України № 11550/6/99-99-19-04-02-16 від 19.09.2013 щодо виписування зведених податкових накладних

Щодо виписування зведених податкових накладних

...

Міністерство доходів і зборів України розглянуло лист щодо окремих питань виписування зведених податкових накладних, направлений на розгляд Міністерства листом Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, і повідомляє.

Статтею 201 розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс) визначено, що платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою податкову накладну, що є підставою для включення вказаних у ній сум податку до складу податкового кредиту за умови дотримання інших вимог Кодексу щодо формування податкового кредиту.

Податкова накладна виписується у двох примірниках у день виникнення податкових зобов'язань продавця. Оригінал податкової накладної видається покупцю, копія залишається у продавця товарів/ послуг (пункт 201.4 статті 201 розділу V Кодексу).

Форма та порядок заповнення податкової накладної затверджені наказом Міністерства фінансів України від 01.11.2011 р. № 1379 "Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної" .

Пунктом 15 даного Порядку визначено, що у разі здійснення постачання товарів/ послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер при постійних зв'язках із покупцем, покупцю може бути виписана зведена податкова накладна, виходячи із визначеної у договорі періодичності оплати поставлених товарів/ послуг (один раз на п'ять днів, один раз на десять днів тощо), але не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця. До зведеної податкової накладної обов'язково додається реєстр товаротранспортних накладних чи інших відповідних супровідних документів, згідно з якими здійснено постачання товарів/ послуг.

Окремі питання складання зведених податкових накладних розглянуті в Узагальнюючій податковій консультації щодо окремих питань складання зведеної податкової накладної, затвердженій наказом ДПС України від 21.12.2012 р. № 1177.

Зокрема, в даній Узагальнюючій консультації вказано, що порядок складання зведених податкових накладних не поширюється на попередню оплату товарів/ послуг (аванс), що підлягають постачанню (6 питання).

При цьому з урахуванням застосування правила першої події для визначення податкових зобов'язань постачальника податкова накладна на суму попередньої оплати товарів/ послуг (авансу) складається на дату такої оплати, тобто на дату отримання такого авансу.

Заступник Міністра А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Міністерства доходів і зборів України № 11550/6/99-99-19-04-02-16 від 19.09.2013 щодо виписування зведених податкових накладних

Щодо виписування зведених податкових накладних

Замовити персональну презентацію