Лист Державної податкової адміністрації України № 11531/7/16-1517-26 від 22.04.2011 щодо оподаткування навчальних семінарів

Щодо оподаткування навчальних семінарів

...

Державна податкова адміністрація України розглянула лист стосовно оподаткування навчальних семінарів і повідомляє, що відповідь на дане питання надана листом ДПА у м. Києві від 15.03.2011 р. № 2608/10/31-606 (копія додається).

Заступник Голови Комісії з проведення реорганізації ДПА України,
заступник Голови ДПА України О. Любченко

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ У М. КИЄВІ

ЛИСТ

від 15.03.2011 р. № 2608/10/31-606

1. Відповідно до підпункту 14.1.193 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі - ПК України) постійне представництво - постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце управління: філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова/газова свердловина, кар'єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; склад або приміщення, що використовується для доставки товарів.

З метою оподаткування термін "постійне представництво" включає будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об'єкт чи пов'язану з ними наглядову діяльність, якщо тривалість робіт, пов'язаних з таким майданчиком, об'єктом чи діяльністю, перевищує шість місяців; надання послуг (крім послуг з надання персоналу) , у тому числі консультаційних, нерезидентом через співробітників або інший персонал, найнятий ним для таких цілей, але якщо така діяльність провадиться (в рамках одного проекту або проекту, що пов'язаний з ним) в Україні протягом періоду або періодів, загальна тривалість яких становить більш як шість місяців, у будь-якому дванадцятимісячному періоді; резидентів, які мають повноваження діяти від імені нерезидента, що тягне за собою виникнення у нерезидента цивільних прав та обов'язків (укладати договори (контракти) від імені нерезидента; утримувати (зберігати) запаси товарів, що належать нерезиденту, із складу яких здійснюється поставка товару від імені нерезидента, крім резидентів, що мають статус складу тимчасового зберігання або митного ліцензійного складу).

При цьому згідно пункту 3.4.1 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 22.12.2010. р. № 979 (далі - Порядок № 979), відокремлені підрозділи юридичних осіб - нерезидентів, які відповідають визначенню постійних представництв згідно з підпунктом 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 ПК України, до початку своєї господарської діяльності стають на облік і реєструються платниками податку на прибуток в органах державної податкової служби за своїм місцезнаходженням у порядку, визначеному розділом V цього Порядку.

Відповідно до підпункту 3.4.2 Порядку № 979 взяття на облік відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, що не здійснює господарської діяльності в Україні та не підпадає під визначення постійного представництва відповідно до підпункту 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, але відповідно до Податкового кодексу України зобов'язаний сплачувати податки і збори, здійснюється на підставі наданих відокремленим підрозділом іноземної компанії, організації документів, визначених пунктами 4.2 та 4.4 розділу IV цього Порядку.

Взяття на облік відокремленого підрозділу нерезидента згідно з цим підпунктом не звільняє такий підрозділ від обов'язку реєстрації платником податку на прибуток у порядку, визначеному розділом V цього Порядку, якщо він розпочинає господарську діяльність та відповідає визначенню постійного представництва.

2. Відповідно до абзацу "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПК України об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу.

У відповідності із пунктом 186.4 статті 186 ПК України місцем постачання послуг є місце реєстрації постачальника, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 цієї статті.

Згідно з підпунктом 186.2.3 пункту 186.2 статті 186 ПК України місцем постачання послуг є місце фактичного надання послуг у сфері культури, мистецтва, освіти, науки, спорту, розваг або інших подібних послуг, включаючи послуги організаторів діяльності в зазначених сферах, та послуги, що надаються для влаштування платних виставок, конференцій, навчальних семінарів та інших подібних заходів.

Таким чином, операції з надання на митній території України послуг, визначених підпунктом 186.2.3 пункту 186.2 статті 186 ПК України (проведення навчального семінару) є об'єктом оподаткування ПДВ, незалежно від того, хто (резидент чи нерезидент) та кому (резиденту чи нерезиденту) надає такі послуги.

Правила оподаткування в разі постачання особою-нерезидентом, яку не зареєстровано як платника податку, послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, особі, яку зареєстровано як платника податку, чи будь-якій іншій юридичній особі - резиденту встановлено статтею 208 ПК України.

Так, відповідно до пункту 208.2 статті 208 ПК України отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, нараховує податок за основною ставкою податку на базу оподаткування, визначену згідно з пунктом 190.2 статті 190 цього Кодексу.

Заступник Голови О. Онищенко

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової адміністрації України № 11531/7/16-1517-26 від 22.04.2011 щодо оподаткування навчальних семінарів

Щодо оподаткування навчальних семінарів

Замовити персональну презентацію