Лист Державної податкової служби України № 11390/7/10-2415 від 19.04.2012 щодо рішення про результати розгляду повторної скарги

Щодо рішення про результати розгляду повторної скарги

...

ДПСУ розглянула скаргу ПАТ та доповнення до скарги на податкові повідомлення-рішення СДПІ по роботі з ВПП у м. Харкові від 24.11.2011 р.

ПАТ не погоджується із зазначеними податковими повідомленнями-рішеннями СДПІ по роботі з ВПП у м. Харкові та просить їх скасувати як такі, що не відповідають вимогам чинного законодавства. У розгляді скарги приймали участь посадові особи підприємства.

Для розгляду скарги використано ксерокопії документів: акта камеральної перевірки від 08.11.2011 р. № 2152/50-2/20015529, податкових повідомлень-рішень СДПІ по роботі з ВПП у м. Харкові, рішення ДПА у Харківській області від 02.02.2012 р. № 507/10/25-103, прийнятого за розглядом скарги, інших документів, що засвідчують обставини справи, висновок ДПС у Харківській області від 23.03.2012 р. № 1398/8/10-212 з питань, порушених у скарзі, листа ДПСУ від 21.12.2011 р. № 4691/5/15-1216.

СДПІ по роботі з ВПП у м. Харкові проведена камеральна перевірка (акт перевірки від 08.11.2011 р. № 2152/50-2/20015529) податкової декларації з податку на прибуток ПАТ за II квартал 2011 року. В акті перевірки зазначено, що ПАТ в декларації з податку на прибуток за I квартал 2011 року задекларовано від'ємне значення об'єкта оподаткування у сумі 31532773 грн., в тому числі до рядка 04.10 деклараціїперенесено від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового періоду у сумі 35359725 грн. (за наслідками господарської діяльності за I квартал 2011 року позитивне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток складає 3826952 грн.). При розрахунку об'єкта оподаткування за II квартал 2011 року ПАТ до рядка 07 декларації з податку на прибуток в порушення п. 150.1 ст. 150, пункту 3 підрозділу 4 розділу XX ПКУ перенесено від'ємне значення об'єкта оподаткування за результатами діяльності попереднього податкового року у сумі 31532773 гривень.

Перевіркою встановлено, що ПАТ завищено від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток за II квартал 2011 року на 25505154 грн. та занижено позитивне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток від усіх видів діяльності у сумі 6027619 грн., що призвело до заниження податку на прибуток (з урахуванням задекларованого об'єкта оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню) у сумі 1315858 гривень.

СДПІ по роботі з ВПП у м. Харкові надіслала ПАТ податкові повідомлення-рішення від 24.11.2011 р. про зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток за II квартал 2011 року на 25505154 грн. та на 1315858 грн. податку на прибуток і 1 грн. штрафної санкції. Рішенням ДПА у Харківській області від 02.02.2012 р. № 507/10/25-103, прийнятим за розглядом скарги, податкові повідомлення-рішення СДПІ по роботі з ВПП у м. Харкові від 24.11.2011 р. (з урахуванням змін від 23.01.2012 р. № 931/10/50-222) залишено без змін.

Відповідно до п. 150.1 ст. 150 ПКУ якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками податкового року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення піддягає включенню до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням зазначеного від'ємного значення попереднього року у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

Пунктом 3 підрозділу 4 розділу XX ПКУ встановлено, що п. 150.1 ст. 150 Кодексу застосовується у 2011 році з урахуванням такого: якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат другого, календарного кварталу 2011 року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого - четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 року, у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

Пунктом 1 підрозділу 4 розділу XX Перехідних положень ПКУ визначено, що розділ III Податкового кодексу застосовується під час розрахунків з бюджетом, починаючи з доходів і витрат, що отримані і проведені з 1 квітня 2011 року, якщо інше не встановлено цим підрозділом.

Абзацом 2 пункту 3 підрозділу 4 розділу XX Перехідних положень ПКУ визначено, що розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого - четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку саме за перший квартал 2011 року без врахування будь-яких інших звітних періодів.

Як свідчать обставини справи, в акті перевірки від 08.11.2011 р. № 2152/50-2/20015529 зазначено, що ПАТ завищено від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток за II квартал на 25505154 грн. та занижено позитивне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток від усіх видів діяльності у сумі 6027619 грн., що призвело до заниження податку на прибуток (з урахуванням задекларованого об'єкта оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню) у сумі 1315858 гривень.

НБУ відповідно до ст. 55 Закону України "Про банки і банківську діяльність" здійснює регулювання та нагляд за роботою банків, забезпечує безпеку та фінансову стабільність банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів. Ключовим моментом нагляду є контроль за фінансовими ризиками, аналіз розміру сформованих резервів (за рахунок витрат) відповідно до вимог регулятора та дотримання вимог щодо розміру регулятивного капіталу та його прибутковості. Також здійснює контроль за величиною сформованих резервів та іншими операціями банків, які впливають на їх фінансовий стан. Згідно з пп. 159.4.1 ст. 159 ПКУ банки відшкодовують заборгованість, яка визначена безнадійною, за рахунок страхового резерву, створеного відповідно до Методики, встановленої НБУ, постанова НБУ від 01.06.2011 р. № 172 "Про затвердження Порядку відшкодування банками України безнадійної заборгованості за рахунок резерву" , зареєстрована в Мін'юсті України 17.06.2011 р. за № 722/19460. Про зазначене повідомлено також листом ДПСУ від 21.12.2011 р. № 4691/5/15-1216.

Перевіркою не досліджено величину сформованих резервів та інших операцій ПАТ, які впливають на його фінансовий стан, не проаналізовано розмір сформованих резервів (за рахунок витрат) відповідно до вимог регулятора тощо. Враховуючи викладене, визначена перевіркою ПАТ сума 25505154 грн. зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток за II квартал 2011 року згідно з пунктом 3 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ та сума 1315858 грн. податку на прибуток є неправомірними. При проведенні документальної перевірки дослідити сформовані певні суми витрат, які в подальшому призвели до формування від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток.

Враховуючи викладене і керуючись ст. 12 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" та пп. "а", "в" п. 14 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, затвердженого наказом ДПАУ від 23.12.2010 р. № 1001 (зареєстровано в Мін'юсті України 06.01.2011 р. за № 10/18748), ДПСУ скасовує податкові повідомлення-рішення СДПІ по роботі з ВПП у м. Харкові від 24.11.2011 р. (з урахуванням змін від 23.01.2012 р. № 931/10/50-222) про зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток за II квартал 2011 року на 25505154 грн. та рішення ДПС у Харківській області від 02.02.2011 р. № 507/10/25-103, прийняте за розглядом скарги, а скаргу - задовольняє.

Заступник Голови А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 11390/7/10-2415 від 19.04.2012 щодо рішення про результати розгляду повторної скарги

Щодо рішення про результати розгляду повторної скарги

Замовити персональну презентацію