Лист Державної податкової адміністрації України № 11385/7/16-1517-26 від 21.04.2011 щодо оподаткування податком на додану вартість освітніх послуг

Щодо оподаткування податком на додану вартість освітніх послуг

...

Відповідно до підпункту 197.1.2 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) звільняються від оподаткування операції з постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, у тому числі навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв та послуг з проживання учнів або студентів у гуртожитках. До таких послуг належать послуги з:

а) виховання та навчання дітей, які постачаються дитячими музичними та художніми школами, школами мистецтв, будинками культури (гра на музичних інструментах, хореографія, образотворче мистецтво, гуртки (факультативи) іноземних мов, комп'ютерного навчання);

б) утримання, виховання та навчання дітей у дошкільних навчальних закладах як у межах обсягу, установленого навчальними планами і програмами, так і понад зазначений обсяг;

в) усіх видів освітньої діяльності, які постачаються загальноосвітніми навчальними закладами I-III ступенів;

г) усіх видів освітньої діяльності, які постачаються професійно-технічними навчальними закладами;

г') усіх видів освітньої діяльності, які постачаються вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти;

д) навчання слухачів підготовчих відділень вищих навчальних закладів;

е) повторного вивчення відрахованими студентами (курсантами) окремих дисциплін і курсів з подальшим складенням іспитів;

є) навчання аспірантів і докторантів;

ж) приймання кандидатських іспитів;

з) надання наукових консультацій для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно;

и) довузівської підготовки;

і) проведення лекцій з питань науки і техніки, культури та мистецтв, фізичної культури і спорту, правових знань, туризму і краєзнавства;

ї) надання консультацій для учнів, вихованців, студентів, курсантів понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, для аспірантів, докторантів;

й) організації літніх мовних курсів, шкіл, семінарів; групових та індивідуальних занять фізичною культурою та спортом на стадіонах, у спортивних залах і плавальних басейнах, на тенісних кортах для дітей, учнів і студентів.

Інше діяльність навчальних закладів, яка відповідно до Кодексу не звільняється від оподаткування ПДВ, включається до об'єкта оподаткування ПДВ і оподатковується податком у загальновстановленому порядку.

Враховуючи те, що у підпункті 197.1.2 пункту 197.1 статті 197 Кодексу визначені категорії навчальних закладів, діяльність яких звільняється від оподаткування податком на додану вартість, операції з надання послуг підвищення кваліфікації фахівців навчальним закладом, який не має статусу вищого навчального закладу I-IV рівнів акредитації, не звільняються від оподаткування ПДВ.

Що стосується способу оплати (бюджетні кошти, кошти фізичних осіб) , то звільнення від оподаткування податком на додану вартість освітніх послуг передбачене підпунктом 197.1.2 пункту 197.1 статті 197 Кодексу не залежить від джерела та способу оплати таких послуг.

Що стосується оподаткування податком на додану вартість інформаційно-консультаційних послуг з проведення прийомів, презентацій та переговорів на англійській мові для юридичних осіб, пов'язаних з міжнародною діяльністю, то дані інформаційно-консультаційні послуги відповідно до підпункту 196.1.14 пункту 196.1 статті 196 не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість.

Заступник голови комісії з проведення реорганізації ДПА України,
заступник Голови ДПА України О. М. Любченко

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової адміністрації України № 11385/7/16-1517-26 від 21.04.2011 щодо оподаткування податком на додану вартість освітніх послуг

Щодо оподаткування податком на додану вартість освітніх послуг

Замовити персональну презентацію