Лист Державної податкової адміністрації України № 11329/6/15-0516 від 18.06.2011 щодо оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами

Щодо оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами

...

Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами та повідомляє.

Порядок оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами визначено п. 153.8 ст. 153 Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

Для цілей цього пункту під терміном "доходи" слід розуміти суму коштів або вартість майна, отриману (нараховану) платником податку від продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, деривативів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, а також вартість будь-яких матеріальних цінностей чи нематеріальних активів, які передаються платнику податку в зв'язку з таким продажем, обміном або відчуженням. До складу доходів включається також сума будь-якої заборгованості платника податку, яка погашається у зв'язку з таким продажем, обміном або відчуженням.

Під терміном "витрати" слід розуміти суму коштів або вартість майна, сплачену (нараховану) платником податку продавцю (у тому числі емітенту, крім придбання під час первинного розміщення) цінних паперів, деривативів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, як компенсація їх вартості. До складу витрат включається також сума будь-якої заборгованості покупця, яка виникає у зв'язку з таким придбанням.

Якщо протягом звітного періоду витрати на придбання кожного з окремих видів цінних паперів, деривативів та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, понесені (нараховані) платником податку, перевищують доходи, отримані (нараховані) від продажу (відчуження) цінних паперів, деривативів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав цього ж виду протягом такого звітного періоду, від'ємний фінансовий результат переноситься на зменшення фінансових результатів від операцій з цінними паперами, деривативами або іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами цього ж виду наступних звітних періодів у порядку, визначеному статтею 150 Кодексу.

Норми пункту 153.8 ст. 153 Кодексу не поширюються на операції, що здійснюються платником податку - емітентом з розміщення корпоративних прав або інших цінних паперів, а також з їх зворотного викупу або погашення таким платником податку - емітентом. Операції з конвертації цінних паперів оподаткуванню не підлягають (п. 153.9 ст. 153 Кодексу).

Враховуючи викладене, платник податку на прибуток в окремому податковому обліку фінансових результатів операцій з цінними паперами (корпоративними правами) має відображати витрати на суму коштів, сплачену (нараховану) продавцю цінних паперів як компенсація їх вартості, та доходи на суму коштів або вартість майна, отриману (нараховану) від продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів. Прибуток від операцій з цінними паперами (корпоративними правами) включається до складу доходів платника податку за результатами звітного періоду, в якому здійснюється продаж цінних паперів.

Отже, після 01.04.2011 року витрати на придбання цінних паперів, крім придбаних при первинному розміщені, відображатимуться в момент отримання доходів від подальшого продажу цінних паперів.

Заступник Голови комісії з проведення реорганізації
ДПА України, заступник Голови О. Матвєєв

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової адміністрації України № 11329/6/15-0516 від 18.06.2011 щодо оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами

Щодо оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами

Замовити персональну презентацію