Лист Державної податкової адміністрації України № 11326/6/15-0516 від 18.06.2011 щодо оподаткування податком на прибуток підприємств

Щодо оподаткування податком на прибуток підприємств

...

Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо питань, пов'язаних з оподаткуванням податком на прибуток та податком на додану вартість, і повідомляє.

Щодо оподаткування податком на прибуток підприємств

Згідно з пп. 140.1.2 п. 140.1 ст. 140 розділу III Податкового кодексу України (далі - Кодекс) до складу витрат платника податку не включаються нарахування роялті у звітному періоді на користь нерезидента (крім нарахувань на користь постійного представництва нерезидента, яке підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 160.8, нарахувань, що здійснюються суб'єктами господарювання у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення", та нарахувань за надання права на користування авторським, суміжним правом на кінематографічні фільми іноземного виробництва, музичні та літературні твори) в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням податку на додану вартість та акцизного податку) за рік, що передує звітному, а також у випадках, якщо виконується будь-яка з умов, передбачених цим пунктом, зокрема, роялті виплачуються щодо об'єктів, права інтелектуальної власності щодо яких вперше виникли у резидента України. При цьому у разі виникнення розбіжностей між податковим органом та платником податку стосовно визначення особи, у якої вперше виникли (були набуті) права інтелектуальної власності на об'єкт інтелектуальної власності, такі податкові органи зобов'язані звернутися до спеціально уповноваженого органу, визначеного Кабінетом Міністрів України, для отримання відповідного висновку.

Таким чином, платники податку на прибуток підприємства не мають права включати до складу витрат роялті, нараховані на користь нерезидента, якщо роялті виплачуються щодо об'єктів, права інтелектуальної власності щодо яких вперше виникли у резидента України (пп. "в" п. 1 пп. 140.1.2 п. 140.1 ст. 140).

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової адміністрації України № 11326/6/15-0516 від 18.06.2011 щодо оподаткування податком на прибуток підприємств

Щодо оподаткування податком на прибуток підприємств

Замовити персональну презентацію