Лист Державної податкової адміністрації України № 11321/7/15-0317 від 21.04.2011 щодо складання та подання Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за І квартал 2011 року

Щодо складання та подання Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за І квартал 2011 року

...

З метою мобілізації надходжень частини чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями у I кварталі 2011 та належної організації адміністрування зазначеного платежу, Державна податкова адміністрація України повідомляє.

Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. № 138 (далі – Порядок), яким встановлено, що частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету за відповідний період, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку у відповідних розмірах.

Пунктом 3 Порядку визначено, що частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, визначається державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою службою, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства.

Наказом ДПА України від 21.05.2009 р. № 259 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом ДПА України від 07.10.2010 р. № 774) затверджено форму Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2010 році.

У зв'язку із вищезазначеним, пропонуємо платникам податків зобов'язання за I квартал 2011 року розраховувати за діючою формою Розрахунку, затвердженою наказом ДПА України від 21.05.2009 р. № 259 (із змінами і доповненнями) та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 05.06.2009 р. за № 489/16505, з урахуванням таких рекомендацій:

у рядку 1 заголовної частини цифру „2010” замінити на цифру „2011”;

у рядку 7 заголовної частини ставиться відмітка платника, на якого розповсюджується пункт 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. № 138;

у Розрахунку рядок 06 (норматив відрахування) заповнюється з урахуванням пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. № 138, а саме:

- державними підприємствами, що є суб'єктами природних монополій, та державними підприємствами, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн. гривень - 30 відсотків;

- іншими державними унітарними підприємствами – 15 відсотків.

Пунктом 3 Постанови встановлено, що Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

Згідно з пунктом 2 Постанови частина чистого прибутку (доходу) сплачується державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.

Таким чином, останній день подання Розрахунку за перший квартал 2011 року припадає на 10 травня 2011 року, а останній день сплати цього платежу - 20 травня 2011 року.

Головам державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести зазначений лист до відома платників податків і підпорядкованих підрозділів та забезпечити його врахування при проведенні контрольно-перевірочної роботи та апеляційних процедур.

Заступник Голови Комісії з проведення реорганізації ДПА України,
заступник Голови ДПА України О. М. Любченко

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової адміністрації України № 11321/7/15-0317 від 21.04.2011 щодо складання та подання Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за І квартал 2011 року

Щодо складання та подання Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за І квартал 2011 року

Замовити персональну презентацію