Лист Міністерства доходів і зборів України № 11298/6/99-99-17-02-01-15 від 18.09.2013 щодо заповнення податкового розрахунку ф. 1ДФ

Щодо заповнення податкового розрахунку ф. 1ДФ

...

(Витяг)

Відповідно до підпункту 165.1.14 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених відповідно з Сімейним кодексом України, за винятком виплати аліментів нерезидентом незалежно від їх розміру, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. 1ДФ) затверджено наказом ДПА України від 24.12.2010 р. № 1020, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.01 .2011 р. за № 46/18784.

Згідно з Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до вищевказаного Порядку, аліменти, що виплачуються платнику податків згідно з рішенням суду або за згодою сторін, відображаються у податковому розрахунку ф. 1ДФ за ознакою доходу "140".

Відповідно до Закону України від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII "Про охорону праці" та статті 163 Кодексу законів про працю на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або вироблених у несприятливих температурних умовах, працівникам видаються безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту.

Порядок забезпечення працівників спецодягом регулюється Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Держкомітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53. Крім того, порядок видачі спецодягу, термін його використання, заміни одного його виду іншим, виплати компенсації його вартості в окремих випадках і інші питання визначаються у колективному договорі.

Відповідно до підпункту 165.1.9 пункту 165 Кодексу до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість безоплатного лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів, газованої солоної води, мийних і знешкоджувальних засобів, а також спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, якими роботодавець забезпечує платника податку відповідно до Закону України "Про охорону праці", спеціальним (форменим) одягом та взуття, які надаються роботодавцем у тимчасове користування платнику податку, що складається з ним у трудових відносинах. Порядок забезпечення, перелік та граничні строки використання спеціального (зокрема форменого) одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту встановлюються Кабінетом Міністрів України та/або галузевими нормами безплатної видачі працівникам спеціального (форменого) одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.

У податковому розрахунку ф. № 1ДФ видача спеціального одягу відображається за ознакою доходу "136".

Якщо працівник, якому був видан спецодяг, звільняється і не повертає спеціальний одяг, граничний строк використання якого ще не минув, вартість такого одягу вважається додатковим благом платника податків і після застосування підвищувального коефіцієнта (підпункт 164.2.17 пункту 164.2 Кодексу) включається до загального місячного (річного) оподатковуваного дохіду платника податку. У податковому розрахунку ф. 1ДФ вартість такого неповерненого спецодягу відображається за ознакою доходу "126".

Заступник Міністра А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Міністерства доходів і зборів України № 11298/6/99-99-17-02-01-15 від 18.09.2013 щодо заповнення податкового розрахунку ф. 1ДФ

Щодо заповнення податкового розрахунку ф. 1ДФ

Замовити персональну презентацію