Лист Державної податкової адміністрації України № 11297/6/15-0318 від 17.06.2011 щодо деяких питань застосування п. 160.2 і 160.7 ст. 160 Податкового кодексу України

Щодо деяких питань застосування п. 160.2 і 160.7 ст. 160 Податкового кодексу України

...

ДПАУ розглянула лист ПрАТ щодо деяких питань застосування п. 160.2 та 160.7 ст. 160 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) і повідомляє.

Відповідно до п. 160.7 ст. 160 Кодексу резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження реклами про такого резидента, під час такої виплати сплачують податок за ставкою 20 % суми таких виплат за власний рахунок.

Для застосування цієї норми необхідневиконання водночас двох умов: виплата від резидентаповинна здійснюватися безпосередньо нерезиденту і ця виплата повинна бути за виробництво та/або розповсюдження реклами саме про такого резидента.

Таким чином, якщо ПрАТ здійснюватиме в Україні оплату резиденту послуг за виробництво та/або розповсюдження реклами про свою діяльність за межами України, то до таких виплат ПрАТ норми п. 160.7 ст. 160 Кодексу не застосовуватимуться.

Поряд з цим нормами п. 3.2 ст. 3 Кодексу встановлено, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана ВРУ, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

Тобто,на виплати ПрАТ за виробництво та/або розповсюдження реклами про свою діяльність за межами України нерезиденту країни, з якою Україна уклала конвенцію (угоду) про уникнення подвійного оподаткування, поширюються правила міжнародних договорів, у тому числі щодо недискримінації.

Відповідно до п. 160.1 ст. 160 Кодексу будь-які доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, від провадження господарської діяльності оподатковуються у порядку і за ставками, визначеними цією статтею.

Згідно з п. 160.2 ст. 160 Кодексу резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента будь-яку виплату з доходу з джерелом походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності, зобов'язані утримувати під час виплати такого доходу та додатково сплачувати податок на репатріацію доходів у розмірі 15 % від такої суми доходу за рахунок такої виплати, якщо інше не передбачено нормами міжнародних угод, які набрали чинності.

Як зазначено у зверненні ПрАТ, воно є членом Міжнародної організації авіаперевізників (ІАТА) з 01.07.93 р., учасники якої розрахунки за надані та отримані товари, роботи, послуги, проценти, винагороди проводять на підставі підписаного договору через Міжнародну клірингову палату за рахунок виручки за продані за межами України послуги з міжнародних перевезень. Тобто зазазначеними операціями джерелом походження коштів (доходів), які отримують за межами України нерезиденти від ПрАТ, не є Україна.

На підставі викладеного і враховуючи те, що оплата за отримані товари, роботи, послуги, гарантії, що здійснюються в закордонних аеропортах за межами України (нерезиденти не здійснюють діяльність на території України), та запроценти чи за агентську винагороду проводиться або з рахунків, відкритих ПрАТ за межами України з дозволу НБУ, або Міжнародною кліринговою палатою з її рахунків за межами України за рахунок доходів ПрАТ, отриманих з джерелом їх походження від перевезень за межами України, за зазначеними операціями податок на доходи нерезидентів не утримується.

Заступник голови комісії з проведення реорганізації
ДПАУ, заступник Голови О. Матвєєв

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової адміністрації України № 11297/6/15-0318 від 17.06.2011 щодо деяких питань застосування п. 160.2 і 160.7 ст. 160 Податкового кодексу України

Щодо деяких питань застосування п. 160.2 і 160.7 ст. 160 Податкового кодексу України

Замовити персональну презентацію