Лист Державної податкової служби України № 11240/7/15-3417-26 від 18.04.2012 щодо пропорційного розподілу сум податкового кредиту

Щодо пропорційного розподілу сум податкового кредиту

...

(Витяг)

Державна податкова служба України розглянула запит щодо порядку здійснення пропорційного розподілу сум податкового кредиту і повідомляє.

Порядок пропорційного розподілу сум податкового кредиту визначений статтею 199 розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс). Крім того, відповіді на запитання, які стосуються пропорційного розподілу сум податкового кредиту, розміщені в Єдиній базі податкових знань ДПС України за адресою www.sta.gov.ua, а також детально розглянуті в Узагальнюючій податковій консультації щодо окремих питань пропорційного віднесення сум податку до податкового кредиту у разі використання придбаних та/або виготовлених товарів/ послуг, необоротних активів частково в оподатковуваних операціях, а частково - ні, яка затверджена наказом ДПС України від 16.02.2012 р. № 129.

При цьому суми податку на додану вартість, які включені до складу податкового кредиту у зв'язку з отриманням послуг від нерезидентів та самостійним нарахуванням податкових зобов'язань платником податку, приймають участь у проведенні перерозподілу податкового кредиту в такому ж порядку, як і суми податку на додану вартість, які включені до складу податкового кредиту у зв'язку з придбанням товарів (послуг) на митній території України.

Повідомляючи викладене, ДПС України вважає за необхідне відзначити наступне.

Для відображення податкового кредиту для послуг, отриманих від нерезидента з метою їх використання у межах господарської діяльності та виключно для здійснення операцій, які оподатковуються за основною ставкою та за нульовою ставкою, передбачених з послуг, отриманих від нерезидента, в розділі II декларації передбачено рядок 12.4 "Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України".

Рядок 14.1 розділу II " Податковий кредит" декларації передбачений для відображення обсягів операцій з придбання з податком на додану вартість, які не призначаються для використання в господарській діяльності, в тому числі і для послуг, отриманих від нерезидента.

Виходячи з інформації, викладеної у запиті, має місце можливе допущення платником податку методологічної помилки при складанні податкової звітності, оскільки, як вказано платником, для відображення податкового кредиту з послуг, отриманих від нерезидента, ним використовується рядок 14.1 декларації.

Заступник Голови А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 11240/7/15-3417-26 від 18.04.2012 щодо пропорційного розподілу сум податкового кредиту

Щодо пропорційного розподілу сум податкового кредиту

Замовити персональну презентацію