Лист Міністерства доходів і зборів України № 11237/6/99-99-19-03-02-15 від 23.06.2014 щодо податкових наслідків в частині ПДВ при списанні кредиторської заборгованості за отримані аванси

Щодо податкових наслідків в частині ПДВ при списанні кредиторської заборгованості за отримані аванси

...

Міністерство доходів і зборів України розглянуло лист щодо податкових наслідків в частині податку на додану вартість при списанні кредиторської заборгованості за отримані аванси та порядку складання розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної і повідомляє.

Щодо податкових наслідків в частині податку на додану вартість при списанні кредиторської заборгованості слід зазначити наступне.

Відповідно до пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів/ послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ.

Згідно з підпунктом "а" пункту 187.1 статті 187 Кодексу дата надходження авансового платежу є датою виникнення у продавця товарів/ послуг податкових зобов'язань з податку на додану вартість.

У разі якщо після надходження авансового платежу операція з постачання товарів/ послуг фактично не відбувається та раніше перераховані кошти не зараховуються в рахунок оплати інших товарів/ послуг, які були або будуть поставлені/надані, об'єкт оподаткування податком на додану вартість у постачальника-виконавця за такою операцією відсутній.

Таким чином, якщо постачальником-виконавцем на дату отримання авансового платежу від покупця-замовника були визначені податкові зобов'язання з податку на додану вартість та у подальшому виникли обставини, внаслідок яких договір постачання товарів/ послуг не виконано, товари/ послуги не поставлено протягом терміну позовної давності, і постачання інших товарів/ послуг, в оплату яких можуть бути зараховані ці кошти, здійснюватися не буде, а кредиторська заборгованість по отриманому авансу списується, об'єкт оподаткування (операція з постачання товарів/ послуг) відповідно відсутній.

Отже, в зазначеній ситуації постачальник-виконавець має право зменшити нараховану суму податкових зобов'язань з податку на додану вартість.

Щодо коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної повідомляємо таке.

Відповідно до пункту 192.1 статті 192 Кодексу, якщо після постачання товарів/ послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд, перерахунок у випадках повернення товарів/ послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/ послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.

Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то:

а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає отримувачу розрахунок коригування податку;

б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв'язку з отриманням таких товарів/ послуг (підпункт 192.1.1 пункту 192.1 статті 192 Кодексу).

Пунктом 20 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міндоходів від 14.01.2014 р. № 10, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.01.2014 р. за № 185/24962, визначено, що у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань відповідно до статті 192 Кодексу постачальник товарів/ послуг виписує розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі - розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

У разі зміни податкових зобов'язань продавця у зв'язку з поверненням ним покупцю коштів за товари/ послуги або повернення товарів покупцем, розрахунок коригування виписується в день повернення (коштів або товарів) незалежно від того, чи здійснювалася така операція у тому самому звітному періоді, в якому відбулося постачання товарів (отримання коштів) та було виписано податкову накладну, чи в іншому періоді. Якщо на дату повернення товарів (зменшення їх вартості або вартості послуг) сума оплати за них зараховується в рахунок оплати іншого товару/ послуги, тобто ці кошти набувають статусу передоплати за інший товар/ послугу, то постачальник на цю дату повинен виписати окрему податкову накладну на інші товари/ послуги та, відповідно, нарахувати податкові зобов'язання.

При отриманні розрахунку коригування покупець має засвідчити факт такого отримання, а саме зазначити на примірнику розрахунку коригування продавця дату отримання розрахунку та засвідчити її підписом.

Перший заступник Міністра І. Білоус

close icon
Структура документа
Лист Міністерства доходів і зборів України № 11237/6/99-99-19-03-02-15 від 23.06.2014 щодо податкових наслідків в частині ПДВ при списанні кредиторської заборгованості за отримані аванси

Щодо податкових наслідків в частині ПДВ при списанні кредиторської заборгованості за отримані аванси

Замовити персональну презентацію