Лист Міністерства доходів і зборів України № 11004/7/99-99-11-02-03-17 від 09.07.2013 щодо розстрочення грошових зобов'язань з ПДВ

Щодо розстрочення грошових зобов'язань з ПДВ

...

Міндоходів розглянуло звернення ТОВ та висновок ГУ Міндоходів у м. Києві щодо розстрочення грошових зобов'язань з ПДВ відповідно до декларації за травень 2013 року на суму 13,76 млн. грн. і повідомляє.

Міндоходів згідно з вимогами ст. 100 Податкового кодексу України, постанови КМУ від 27.12.2010 р. № 1235 "Про затвердження переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин" та Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) платників податків, затвердженого наказом МФУ від 30.11.2012 р. № 1261 та зареєстрованого у Мін'юсті України 21.12.2012 р. за № 2143/22455, прийнято рішення від 30.06.2013 р. про розстрочення ТОВ грошових зобов'язань з ПДВ на загальну суму 13757028,93 грн. терміном з 30.06.2013 р. по 31.12.2013 р.

Рішення прийняте на умовах податкового кредиту і направляється для укладення договору про розстрочення. Зобов'язую встановити постійний контроль за сплатою поточних та розстрочених платежів.

Заступник Міністра А. Ігнатов

Додаток

Рішення № ___
про розстрочення (відстроення) грошових зобов'язань (податкового боргу)

_____________________________________________________________________________________
(непотрібне викреслити)

від "30" червня 2013 року

Я, заступник Міністра доходів і зборів України Ігнатов А. П.
____________________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали)

розглянувши заяву

000000000

(код ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника*)

(найменування платника податків; прізвище, ім'я, по батькові)

на підставі ст. 191 розділу I та ст. 100 глави 9 розділу II Податкового кодексу України вирішив надати розстрочення (відстроення)(непотрібне викреслити) сплати грошових зобов'язань (податкового боргу)(непотрібне викреслити) під проценти за грошовими зобов'язаннями (податковим боргом)(непотрібне викреслити):


з/п

Назва податку, збору

Код бюджетної класифікації

Усього

У тому числі

основний платіж

основний платіж за актом документальної перевірки

штрафна (фінансова) санкція (штраф)

пеня

1

Податок на додану вартість

14010100

13757028,93

13757028,93

0

0

0

Усього

Х

13757028,93

13757028,93

0

0

0

Розстрочення (відстроення)надається

30.06.2013

по

31.12.2013

(непотрібне викреслити) (дата) (дата)

Строки і суми сплати розстроченого Кожного 30 числа місяця, починаючи з 30.07.2013
(відстроення) грошового зобов'язання (податкового по 30.11.2013 включно - по 2292838,00 грн. та
боргу) 31.12.2013 - 2202838,93 грн.

Заступник Міністра доходів і зборів України А. П. Ігнатов

_________________________________ ______________________ ______________________
(посада особи, яка прийняла рішення) (підпис) (призвище, ініціали)

М. П.

____________
*Або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) .

close icon
Структура документа
Лист Міністерства доходів і зборів України № 11004/7/99-99-11-02-03-17 від 09.07.2013 щодо розстрочення грошових зобов'язань з ПДВ

Щодо розстрочення грошових зобов'язань з ПДВ

Замовити персональну презентацію